Til hovedinnhold
Rapport

Overvåkingsprogram for lentivirus (mædi og CAE) 2020

Mattilsynet har siden 2003 gjennomført et overvåkingsprogram for lentivirus hos sau. Fra og med 2012 ble også geit innlemmet i overvåkingen. I 2020 ble det ikke påvist lentivirus i noen av besetningene som ble undersøkt i overvåkingsprogrammet.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Mattilsynets personell tok blodprøver av sau og geit på slakteri. Prøvene ble undersøkt ved Veterinærinstituttet.

Tidsrom
Hele 2020
Hva lette vi etter?

Vi lette etter lentivirus, et virus som forårsaker mædi hos sau og CAE hos geit (og sau).

Hva fant vi?

I programmet for 2020 ble 2927 sauebesetninger og 50 geitebesetninger undersøkt for lentivirus. Det ble ikke påvist lentivirus i noen av disse besetningene.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet.

Fil
Overvåkingsprogram for lentivirus (mædi og CAE) 2020 (PDF)