Til hovedinnhold

Lumpy skin disease

Lumpy skin disease er en sykdom som rammer storfe. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sykdommen forekommer ikke i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Lumpy skin disease

Lumpy skin disease er en virusinfeksjon hos storfe. Lumpy skin disease forekommer opprinnelig i mange afrikanske land og har spredt seg til Midtøsten og sørøstlige deler av Europa. Sykdommen forekommer ikke i Norge.

Lumpy skin disease er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Lumpy skin disease forårsaker feber og byller i huden. Alvorlige tilfeller kan føre til at dyret dør. Sykdommen fører til betydelige økonomiske tap da huder og skinn fra smittede dyr blir ødelagt.

Hvordan smitter sykdommen?

Lumpy skin disease spres med blodsugende insekter som visse arter av fluer, mygg og flått.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Lumpy skin disease kan ikke smitte mennesker.