Til hovedinnhold

Ulovlig behandling av dyr bestemt til matproduksjon

På denne siden finner du informasjon om noen legemidler som ikke er lov å bruke til matproduserende dyr.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Bruk av legemidler uten grenseverdi til dyr av hestefamilien som skal inn i matkjeden
  2. Virkon S er forbudt å bruke på matproduserende dyr
  3. "Blåspray" uten MRL-verdi eller E-nummer er forbudt til matproduserende dyr
  4. Fipronil skal ikke brukes til hobbyhøns hvis egg eller kjøtt benyttes til humant konsum
  5. Ikke tillatt å bruke legemidler med kloramfenikol til matproduserende dyr
  6. Viktige definisjoner som går på ulovlig behandling av medproduserende dyr

Det er kun farmakologisk virksomme stoffer som er listet opp i tabell 1 i vedlegget til Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som er tillatt å bruke til matproduserende dyr.

Mer informasjon: