Til hovedinnhold
Risikovurdering

Risikovurdering av Giardia og Cryptosporidium i norsk drikkevann

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har supplert en risikovurdering for parasittene Giardia og Cryoptosporidium fra 2009.

Publisert

Rapporten er oppdatert med lettfattelig informasjon, blant annet om hvordan man fjerner parasittene fra drikkevann.

Hva ble undersøkt?

Data for forekomst av parasittene i vann og i befolkningen. Vurdering av metoder for vannbehandling og analyser.

Hva er vurderingen?
  • Den vanligste smittekilden for parasittene er sannsynligvis via vann som folk drikker.
  • Kilder til forurensning av vann er avføring fra mennesker og dyr.
  • Mennesker med nedsatt immunforsvar er generelt mer mottakelig for smitte. Sykdom blir ofte ikke diagnostisert.
  • UV er effektiv vannbehandling mot parasittene. Ca. 4,5 mill. innbyggere i Norge får drikkevann som er desinfisert med UV. Bruken har økt de siste årene, og er ofte supplert med andre metoder for økt effekt.
  • Klimaendringer, med økt nedbør og avrenning, kan føre til økt forekomst av parasitter, og redusere effekten av vannbehandling pga. partikler i vannet.
  • Det blir tatt få prøver fra miljøet, og derfor er datagrunnlaget for å vurdere forekomsten av parasittene i drikkevann dårlig, og ikke noe bedre enn det var i 2009. Parasittene er sannsynligvis relativt vanlig i små mengder i vann.
  • Det er også vanskelig å ta prøver som gir pålitelige svar, fordi parasittene ikke er jevnt fordelt i vannet.

Du kan lese mer om risikovurderingen og se rapporten på VKMs nettsider.

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø, på oppdrag fra Mattilsynet.

Hva gjør Mattilsynet videre?

Informasjonen gjøres tilgjengelig for de som kan ha nytte av den. Dette inkluderer vannverkseiere, Mattilsynet internt, og andre interessenter.

Offentliggjort