Bruk av ull som gjødsel, jordforbedringsmiddel eller jorddekke

Ull (saueull) som blir klassifisert som lavverdi-ull har i stor grad blitt kastet, nedgravd eller brent. En bedre utnyttelse av slik ull kan være bruk i form av gjødsel og jordforbedring eller som jorddekke i stedet for plastduk. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Kompost og biogass av ull
  2. Ull i kategori 3 som organisk gjødsel
  3. Metoder til bearbeiding av ull
  4. Andre regelverk for ull til bruk som gjødsel og jordforbedringsmiddel

Ull er animalsk biprodukt og bruken av animalske biprodukter må skje i samsvar med kravene i regelverket om animalske biprodukter.  Dette regelverket har som formål å bidra til å hindre smitte og beskytte matkjeden. Bestemmelsene gjelder ikke for bruk på områder der det dyrkes for bruk i egen privat husholdning. Regelverket setter krav om at ull som skal brukes som gjødsel og jordforbedringsmiddel må gjennomgå behandling/bearbeiding, med fastsatte krav, før det kan brukes på den måten.