Klage på veterinær eller annet dyrehelsepersonell

Mattilsynet behandler ikke klager på pris

Mattilsynet mottar en del klager på prisen på veterinærtjenester. Det er fri prisfastsettelse på veterinærtjenester i Norge, og det er derfor ikke grunnlag for å klage på pris på utførte tjenester.

Du kan bli kontaktet

Etter at vi har mottatt klagen, vil vi sende deg en bekreftelse på at henvendelsen er mottatt. Du kan bli kontaktet for å gi utfyllende informasjon om saken. Du kan velge å være anonym, men det gjør det vanskelig å behandle klagen.