Melding om avvik fra vannverkseier

Varsle Mattilsynet på telefon og i skjematjenesten.

 

Publisert

Hendelser der det kan være forurensning eller problemer med levering av drikkevann, skal meldes til Mattilsynet så fort som mulig.

  • Kontakt oss samme dag som hendelsen skjedde på sentralt telefonnummer 22 40 00 00, så får du snakke med din nærmeste avdeling.
    • Utenom normal arbeidstid: Tast valget for nasjonal beredskapsvakt.
  • Dersom du har en kontaktperson hos ditt lokale Mattilsyn, kan du kontakte dem direkte på telefon.
  • Hendelsen skal også registreres i Mattilsynets skjematjeneste. Du finner skjemaet under Andre skjema/Meldepliktig hendelse

Bruksanvisning til skjemaet

Mattilsynets skjematjeneste