Til hovedinnhold

Hvem er godkjente til å utføre funksjonstest av spredeutstyret?

De som utfører funksjonstesting skal være autorisert for dette av Mattilsynet, eller av myndighetene i et annet EØS-land.

Publisert

Funksjonstestere kan ikke teste eget spredeutstyr.

Godkjente funksjonstestere

Oppdaterte lister over godkjente funksjonstestere vil bli publisert i løpet av våren. Kontakt Mattilsynet dersom du ønsker informasjon om hvem som kan utføre funksjonstest.

Autorisasjonskurs 

Kurs for å bli autorisert funksjonstester arrangeres av Mattilsynet omtrent annen hvert år. Mattilsynet setter opp en liste over interessenter basert på henvendelser til testprotokoll@mattilsynet.no

Les mer om autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler.

Som bekreftelse på at opplæring er gjennomført, mottar testerne et testerbevis utstedt av Mattilsynet. Testerbeviset må fornyes hvert sjette år.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

§ 15. Krav til funksjonstest og registreringsmerke

Yrkesmessig bruk av plantevernmidler skal skje med spredeutstyr som tilfredsstiller de krav som følger av vedlegg 1. Spredeutstyr som tilfredsstiller relevante harmoniserte standarder antas å oppfylle vedleggets krav.
Funksjonstest av spredeutstyr som er i yrkesmessig bruk, skal utføres av personell autorisert av Mattilsynet eller tilsvarende myndigheter i annet EØS-land i henhold til tidsintervall fastsatt i § 16.
Eier eller bruker av spredeutstyr som fremstilles for funksjonstest er ansvarlig for at spredeutstyret er grundig rengjort og grovtestet, og skal selv være tilstede under funksjonstesten.
Mattilsynet kan gi nærmere bestemmelser om den praktiske gjennomføringen av funksjonstesten.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no