Slik søker du om etikettendring for plantevernmidler i forbindelse med avdriftsreduksjon

Mattilsynet har åpnet for differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av avdriftsreduserende utstyr og teknikker.

Publisert

Dette gir bedre utnyttelse av jordbruksareal, uten at det øker risikoen for vannforurensing.

Avstandsgrensene som gjelder står på etiketten til plantevernmiddelet. Det er plantevernmiddelfirmaene som må sende søknad til Mattilsynet om å endre etiketten.

Du finner oversikt over oppdaterte etiketter her. Du ser hvilke plantevernmidler som er godkjent med redusert avstandsgrense ved å klikke på «Velg filter», og deretter «Avdriftsreduksjon» i nedtrekksmenyen. Etiketten får du fram om du klikker på registreringsnummeret til preparatet.

Les mer om hvordan søke i veilederen vår, An applicant’s guide to reduction of non-spray buffer zones for plant protection product.