Informasjon til eiere og brukere av spredeutstyr

Funksjonstesting og veiledning om bruk av spredeutstyr skal bidra til å redusere helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Obligatorisk funksjonstest av spredeutstyr
  2. Egenkontroll
  3. Spesialutstyr i jordbær
  4. Sjekklister og veiledning

Ved funksjonstestingen skal sentrale og viktige egenskaper ved spredeutstyret testes. Du som bruker/eier får også opplæring i egenkontroll, kalibrering og bruk av spredeutstyr. Et funksjonstestet og kalibrert spredeutstyr skal fordele plantevernmidlet best mulig i henhold til anvisning for bruk av plantevernmiddelet. 

Testen skal sikre at spredeutstyret oppfyller kravene i vedlegg I til forskrift om plantevernmidler.