Bruk av plantevernmidler nær vann

For å beskytte plante-, dyre-, og folkehelsen og miljøet har vi i Norge strenge regler for bruk av plantevernmidler og avstand til vann.  

Publisert

Du som bruker plantevernmidler har plikt til å følge etiketten på plantevernmiddelet, og å iverksette hensiktsmessige tiltak for å redusere risikoen for vannforurensning. Du må også føre journaler over tiltakene. 

Noen etiketter angir avstandsgrense

I utgangspunktet er det forbudt å spre plantevernmidler fra bakken nærmere enn tre meter fra overflatevann. Du kan imidlertid bruke kortere avstand der etiketten til plantevernmiddelet inneholder en tabell som spesifiserer avstandsgrenser til vann ved avdriftsreduksjon.

Her finner du etikettene til alle plantevernmidler som er godkjent med avdriftsreduksjon. Du ser hvilke plantevernmidler som er godkjent med redusert avstandsgrense ved å klikke på «Velg filter», og deretter «Avdriftsreduksjon» i nedtrekksmenyen. Etiketten får du fram om du klikker på registreringsnummeret til preparatet.

Vi anbefaler alltid å se på Mattilsynets nettside for etikettoppdateringer om du har et preparat som er kjøpt for mer enn seks måneder siden.

Krav om vegetert buffersone for noen plantevernmidler

Vegeterte buffersoner er vegetasjonsbelter med tett markdekke som ligger mellom åker og overflatevann. De holder igjen plantevernmidler som ellers ville havnet i vannet. 

Det er noen få plantevernmidler som har krav til en slik buffersone fordi de har egenskaper som gjør at det er spesielt stor risiko for negative effekter i vannmiljø ved avrenning. 

Se Veileder om vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann 

Avstand ved sprøyting av plantevernmidler nær drikkevannsbrønn

Det er ikke gitt konkrete avstandskrav i regelverket. Avstanden må vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut ifra lokale forhold og plantevernmiddelet du skal bruke. 

Vær oppmerksom på drikkevannsbrønnens inntaksområde, ikke bare selve brønnen.

Se også:

Veileder om tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler
Veileder til forskrift om plantevernmidler

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Drikkevannsforskriften