Norsk offisiell sortsliste

Norsk offisiell sortsliste viser de plantesortene som er godkjent for sertifisert produksjon av såvarer og settepoteter i Norge.

Faglig oppdatert

En plantesort som skal godkjennes for sertifisert produksjon og oppføres på norsk sortsliste, må ha bestått nyhetsprøving (DUS-test). Sorter av jordbruksvekster (korn, fôrvekster og poteter) må i tillegg ha gjennomført verdiprøving som viser at de har en tilfredsstillende dyrkings- og bruksverdi i Norge. Sorten må også ha et godkjent navn og en ansvarlig vedlikeholder.

Listen viser også sorter som er godkjent som bevaringsverdige sorter og tradisjonssorter av grønnsaker. For disse sortene gjelder andre godkjenningskrav.

Mer om godkjenning av plantesorter

Sorter av potet som står oppført på EUs felles sortsliste over godkjente plantesorter, men som ikke er verdiprøvd og godkjent i Norge, kan etter søknad registreres for settepotetproduksjon i Norge etter settepotetforskriften § 5. En oversikt over disse sortene finnes bakerst i sortslista.

Gjeldende norsk offisiell sortsliste

Norsk offisiell sortsliste gis vanligvis ut fem ganger i året: 30/1, 30/3, 30/5, 30/8 og 30/11.

Se siste utgave av Norsk offisiell sortsliste og arkiv over tidligere utgaver.

Endringer i sortslista kunngjøres i Offisiell informasjon om planteforedlerrett og nasjonal sortsliste (plantesortsnemnda.no)

EUs felles sortsliste: EUPVP - Common Catalogue

EUs felles sortsliste viser alle sorter som det er tillatt å markedsføre såkorn og såfrø av i EU/EØS-området.  

EUPVP - Common Catalogue (ec.europa.eu)