Til hovedinnhold

Xylella fastidiosa

Bakterien Xylella fastidiosa kan angripe og forårsake visning i mange planteslag

Status

Denne alvorlige planteskadegjøreren er aldri funnet i Norge, men er de siste årene påvist i flere andre europeiske land.

Om planteskadegjøreren

Bakterien Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. steinfrukt (prunus ) og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter.

Selv om de klimatiske forhold i Norge ikke er optimale, anses likevel risikoen forbundet med Xylella fastidiosa som høy.

Status regelverk

Xylella fastidiosa er så langt ikke regulert i det norske plantehelseregelverket. men på bakgrunn av foreløpige risikovurderinger anser Mattilsynet den som en potensiell karanteneskadegjører for Norge.

I EU er bakterien regulert som en karanteneskadegjører, og omfattende overvåkings- og bekjempingstiltak pågår.

Symptomer

Bakterien formerer seg i plantenes ledningsvev og gjør at vannstrømmen hindres.  Plantene kan få gulning langs bladkantene, som utvikler seg til vasstrukne og til slutt til brune visne felt og total bladvisning. Ikke alle infiserte planter viser symptomer. Symptomene varierer også mellom vertplantene og hvilken underart av bakterien som er til stede.

Spredning

Viktigste spredningsveier: Infiserte planter og stiklinger. Påvist flere ganger i Europa i importerte kaffeplanter fra Mellom-Amerika. Lokalt skjer spredning med xylemsugende insekt som for eksempel skumsikader.

Vertplanter

Bakterien har en svært lang vertplanteliste, både treaktige og urteaktige planter. Kan gi omfattende skade i kulturer med vindruer, sitrus, oliven og steinfrukt. Er i europeiske land funnet i blant annet oliven, oleander, Polygala myrtifolia, platanlønn, kaffeplanter, laurbær, lavendel, prunus, rosmarin, samt i en lang rekke viltvoksende planter og ugrasplanter.

Bekjempelse

Ved en eventuell påvisning vil Mattilsynet ha mulighet til å bruke plantehelseforskriftens § 40 som hjemmel for å fastsette tiltak med mål om å hindre spredning og utrydde bakterien. Aktuelle tiltak kan være sanering av vertplanter og bekjemping av vektorer.

Forebyggende tiltak som friske planter og plantemateriale, leverandører man stoler på og god mottakskontroll og oppmerksomhet i tidlig produksjonsfase er viktig for å unngå å få inn smitte