Sharkavirus

Sharkavirus (Plom pox virus) kan forårsake alvorlige skader og store tap i produksjon av plomme, aprikos og fersken.

Status

Sharkavirus er en regulert skadegjører og er forbudt å spre med planter og formeringsmateriale av Prunus-arter. 

Viruset er etablert i flere distrikt med plommeproduksjon i Norge. 

Om planteskadegjøreren

Sharkavirus spres med bladlus og infisert plantemateriale, inkludert podekvist. Hovedutbredelsesområdet for viruset er Syd-Øst Europa. Sharkavirus er ikke etablert i andre land i Norden. 

Status regelverk 

I forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) er sharkavirus listet i vedlegg 2 og er også omtalt under særskilte krav i forskriftens vedlegg 4A pkt.15.1 og i vedlegg 4B, pkt.4.  

Symptomer

Spredning

Bekjempelse

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Rapporter

Informasjonsmateriell

Lenker til andre