Til hovedinnhold

Sharkavirus

Sharkavirus (Plom pox virus) kan forårsake alvorlige skader og store tap i produksjon av plomme, aprikos og fersken.

Status

Sharkavirus er en regulert skadegjører og er forbudt å spre med planter og formeringsmateriale av Prunus-arter. 

Viruset er etablert i flere distrikt med plommeproduksjon i Norge. 

Om planteskadegjøreren

Sharkavirus spres med bladlus og infisert plantemateriale, inkludert podekvist. Hovedutbredelsesområdet for viruset er Syd-Øst Europa. Sharkavirus er ikke etablert i andre land i Norden. 

Status regelverk 

I forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) er sharkavirus listet i vedlegg 2 og er også omtalt under særskilte krav i forskriftens vedlegg 4A pkt.15.1 og i vedlegg 4B, pkt.4.  

Symptomer

Sharkavirus gir varierende symptomer ut fra virusstamme, vertplante og sort. Lyse, gule, brune eller helt nekrotiske ringstrukturer på blad hos noen sorter. Disse sees best når blad får gjennomfallende lys. 

Ring- og linjestruktur og innsenkninger på fruktene er vanlig i sorten ‘Victoria’. Fruktsymptomer fører til dårlig utviklede frukter som faller tidlig av. 

Fruktkjøttet får brun – brunrød misfarging og nekrotiske områder. 

Grønt blad som har gule ringstrukturer fordi det er angrepet av sharkavirus
Symptomer på Sharkavirus varierer fra virusstamme, vertplante og sort. Foto: NIBIO

Spredning

Viruset spres hovedsakelig med ukontrollerte planter, inkludert  podekvist. Det kan også spres over kortere avstander av bladlusarter som forekommer på plomme. 

Bekjempelse

Virksomheter som produserer og omsetter plantemateriale av plomme som får påvist sharkavirus i sin produksjon, kan bli pålagt omsetningsforbud, samt å fjerne og destruere planter med smitte.  

Er du plommedyrker og har mistanke eller fått påvist sharkavirus, anbefaler Mattilsynet at du fjerner infiserte trær og næbotrær. Bladlus kan overføre smitte til friske trær. For å eliminere smittespredning til nabotrær og andre produksjonssteder er det viktig å overvåke bladlussituasjonen og iverksette bekjempelse.

Bekjempelse av bladlus

For å komme fram til en effektiv bekjempelsesstrategi, bør du ta kontakt med for eksempel rådgivningstjenesten eller NIBIO. 

Vi anbefaler å etablere nye trær og felt med kontrollert og friskt plantemateriale.