Til hovedinnhold

Hva er en vektor?

En vektor er en smittespreder som sprer infeksjoner fra en infisert plante til en frisk plante.

Publisert

Bladlus er en av de viktigste vektorene for plantevirus og overfører virus fra en sjuk plante til en frisk plante når de suger plantesaft fra plantene. Noen ganger kan ett enkelt næringsgnag føre til at bladlusene forblir smittedyktige resten av livet (persistent overføring). Andre ganger fester viruset seg bare til munndelene på bladlusa, og i slike tilfeller er de kun smittefarlige i kort tid (ikke-persistent).

Også midd, nematoder og sopp er viktige vektorer.