Til hovedinnhold
Rapportserie

OK-program Furuvednematode og Monochamus

Hensikten med programmet er å dokumentere status for denne skadegjøreren i Norge, og å kunne oppdage en eventuell introduksjon på et tidlig tidspunkt.

Publisert

Overvåking- og kartleggingsprogram for furuvednematode og Monochamus 2022

Formålet med programmet er å dokumentere fristatus for denne skadegjøreren i Norge, samt å kunne oppdage en eventuell introduksjon på et tidlig tidspunkt.

Hva ble undersøkt?

Totalt ble 401 flisprøver av hogstavfall og vindfall av furu med tegn på angrep av furubukk samlet inn og undersøkt for innhold av nematoder. Prøvene ble tatt ut i Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. I tillegg ble 54 individer av furubukk som var fanget i feller utplassert i Innlandet, Trøndelag og Viken, analysert for innhold av nematoder.

Tidsrom
Flisprøver ble tatt ut i perioden juli – november 2022. Furubukk ble innsamlet i perioden juni-september 2022.
Hva lette vi etter?

Furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus), som er en alvorlig skadegjører på ulike arter av furu og som også kan angripe andre bartrær. Nematoden er aldri påvist i Norge. Furubukker (arter i slekten Monochamus) er vektorer for denne skadegjøreren.

Hva fant vi?

Furuvednematode ble ikke funnet i noen av prøvene fra hogstavfall, og heller ikke i noen av furubukkene som ble analysert.

Hvem utførte oppdraget?

NIBIO i samarbeid med inspektører fra Mattilsynet

Fil
Rapport_ Overvåking- og kartleggingsprogram for furuvednematode og Monochamus 2022 (PDF)

Årsrapport for OK-program Furuvednematode og Monochamus 2021

Hensikten med programmet er å dokumentere fristatus for denne skadegjøreren i Norge, samt å kunne oppdage en eventuell introduksjon på et tidlig tidspunkt.

Hva ble undersøkt?

Totalt ble 400 flisprøver av hogstavfall og vindfall av furu med tegn på angrep av furubukk (Monochamus spp.) samlet inn og undersøkt for innhold av nematoder. Prøvene ble tatt ut i Trøndelag og Viken I tillegg ble 54 individer av vektoren furubukk (Monochamus) fanget i feller utplassert i Agder, Innlandet, Trøndelag og Viken analysert for innhold av nematoder.

Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

Furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) er en svært alvorlig skadegjører på furu og kan også angripe andre bartrær. Arten er ikke er påvist i Norge. Furubukker (Monochamus spp.) er vektor for denne skadegjøreren.

Hva fant vi?

Furuvednematode ble ikke funnet i noen av prøvene fra hogstavfall, og heller ikke i noen av furubukkene som ble analysert.

Hvem utførte oppdraget?

NIBIO i samarbeid med inspektører fra Mattilsynet

Fil
Rapport_ Furuvednematode og Monochamus 2021 (PDF)

Overvåking av furuvednematode og Monochamus i 2019

Hensikten med programmet er å dokumentere status for denne skadegjøreren i Norge, og å kunne oppdage en eventuell introduksjon på et tidlig tidspunkt.

Hva ble undersøkt?

Totalt 400 flisprøver av hogstavfall og vindfall av furu med angrep av furubukk (Monochamus spp.) ble i 2019 års karteging samlet inn og undersøkt for innhold av nematoder. Prøvene ble tatt i Akershus, Buskerud, Østfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. I tillegg ble ble 106 individer av vektoren furubukk (Monochamus) fanget i feller utplassert i Hedmark, Møre og Romsdal og Østfold analysert for innhold av nematoder.

Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?

Furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) som er svært alvorlig skadegjører på furu og andre bartrær, og som ikke er påvist i Norge. Furubukker (Monochamus spp.) er vektor for denne skadegjøreren.

Hva fant vi?

Furuvednematode ble ikke funnet i noen av prøvene fra hogstavfall, og heller ikke i noen av furubukkene som ble fanget i feller.

Fil
Monitoring pinewood nematode - Bursaphelenchus xylophilus in Norway 2019 (PDF)

Overvåking av furuvednematode og Monochamus i 2017 og 2018

Hensikten med programmet er å fastslå status for denne skadegjøreren i Norge, og å kunne oppdage en eventuell introduksjon på et tidlig tidspunkt.

Hva ble undersøkt?

Totalt 843 prøver av hogstavfall fra furu i fylkene Telemark, Agder, Vestfold, Østfold, Buskerud og Hedmark ble samlet inn og analysert. Fra feller utplassert i Hedmark, Møre og Romsdal, Østfold og Trøndelag ble 120 individer av vektoren furubukk (Monochamus) fanget og analysert for innhold av furuvednematode.

Tidsrom
2017–2018
Hva lette vi etter?

Furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) som er svært alvorlig skadegjører på furu og andre bartrær og som ikke er påvist i Norge. Furubukker (Monochamus spp.) er vektor for denne skadegjøreren.

Fil
Rapport_ Overvåking av furuvednematode (FVN) og Monochamus 2017 og 2018 (PDF)