Forekomsten av ulovlige genmodifiserte produkter i Norge er svært lav

Publisert

Mattilsynet påviste få produkter med ulovlig innhold av genmodifisert materiale i 2023. Samtidig ga vi omsetningsforbud for en del godteri, snacks og frokostblandinger som var merket ‘genmodifisert’ og ikke lov å selge i Norge.

Funnene ble gjort i Mattilsynets offentlige kontroll av importert mat, fôr og såvare for innhold av genmodifisert materiale i 2023.

– I nesten 80 prosent av de totalt 123 analyserte prøvene ble det ikke påvist genmodifisert materiale, og cirka 20 prosent inneholdt små mengder forurensninger. Kun to av prøvene inneholdt ulovlig GMO. Disse kom fra to partier av hel papayafrukt og det som var igjen av partiene ble trukket fra markedet, sier seniorinspektør Hanna Judi i Mattilsynet. 

– I tillegg til analysene, sjekker Mattilsynet importørenes dokumentasjon og rutiner i for å forebygge import av ikke-godkjente genmodifiserte produkter. Kontrollen viste at under halvparten (43 prosent) av de 63 kontrollerte importørene hadde god dokumentasjon og tilstrekkelige rutiner, som er noe lavere enn de siste fem årene. Vi veileder virksomhetene om plikten til å ha internkontroll for å sikre at regelverket overholdes, men følger også opp gjentatte avvik med pålegg om etablering eller utbedring av internkontrollrutinene, sier Judi.  

Godteri fra USA

Mattilsynet har i tillegg til analyser og dokumentkontroll, behandlet bekymringsmeldinger og observasjoner i forbindelse med annet tilsyn. De fleste av disse gjaldt godteri, snacks og frokostblandinger importert fra USA, som var merket med at de inneholdt genmodifiserte ingredienser. 

– Disse produktene er produsert og merket for EU-markedet, der en rekke genmodifiserte produkter er godkjent til bruk i mat og fôr etter en grundig helserisikovurdering av EUs mattrygghetsorgan EFSA. Det er derfor ikke helsefare forbundet med disse produktene, men de er ulovlig å selge i Norge da de må være godkjent etter norsk regelverk før de kan omsettes. Vi ga omsetningsforbud for 23 produkter som ble solgt i kiosker, leketøysbutikker og enkelte dagligvarebutikker, sier Judi. 

Gode resultater

– Analyseresultatene viser at det er få produkter med ulovlig GMO-innhold på det norske markedet, og at antall GMO-påvisninger ikke øker til tross for en økning av GMO-avlinger globalt. Men vi ser fortsatt et forbedringspotensial hos importører når det gjelder kunnskap og rutiner for å forebygge innførsel av ulovlige produkter, og vi vil fortsette med veiledning og risikobasert kontroll, sier seniorinspektør Hanna Judi i Mattilsynet.

Les mer om tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer, og se rapporten.