Til hovedinnhold
Rapportserie

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer

Faglig oppdatert

Mattilsynet kontrollerer årlig forekomsten av ulovlig GMO-materiale i næringsmidler, fôrvarer og såvarer. Dette er stikkprøvekontroller av varer der risikoen for å finne genmodifiserte ingredienser er størst. Målet med tilsynsprosjektet er å sjekke om de som importerer varer følger det norske regelverket for genmodifiserte produkter.

Tilsynsprosjektet skjer i samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttakene og oppfølgingen av resultatene, mens Veterinærinstituttet har hatt ansvar for laboratorieanalysene.

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2022

Resultatene bekrefter at den totale forekomsten av ulovlige genmodifiserte produkter i Norge er svært lav.

Hva ble undersøkt?

Risikobasert utvalg av importerte mat-, fôr- og såvarer.

 • Mat: Produkter av eller med mais, soya, ris eller papaya.
 • Fôr: Produkter av soya, mais, sukkerbete, raps eller ris.
 • Såvarer: Partier av mais og rybs/raps.
Tidsrom
2022
Hva lette vi etter?
 • Genmodifisert mat, fôr og såvarer (GMO).
 • Kontroll av importørenes dokumentasjon og rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Hva fant vi?
 • Av 131 analyserte prøver, inneholdt ca. 30 prosent spormengder av genmodifisert materiale (tilsvarende 13 prosent av matprøvene og 72 prosent av fôrprøvene).
 • Én prøve inneholdt ulovlig mengde av EU-godkjent genmodifisert mais, og i en annen prøve ble det påvist GMO i papaya som ikke er godkjent i EU.
 • Det ble ikke påvist noe GMO i importerte såvarer.
 • Dokumentkontroll viste at 83 prosent av de undersøkte virksomhetene har tilstrekkelige rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Fil
Rapport_ Genmodifisering i mat fôr og såvarer 2022 (PDF)

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2020

Hva ble undersøkt?

Importerte mat-, fôr- og såvarer

 • Mat: Importerte matvarer iht risikovurdering. Programmet ble avbrutt.
 • Fôr: Importerte ferdigpakkede fôrblandinger til hest, fisk, fjørfe og gnagere. Fôrråvarer (fôrmidler) av mais, raps og sukkerbete fra EU.
 • Såvarer: Importerte såvarer av sukkermais, fôrmais, rybs, raps og sukkerbete
Tidsrom
2020
Hva lette vi etter?
 • Genmodifisert materiale i mat og fôr, genmodifiserte såvarer (GMO).
 • Kontroll av importørenes dokumentasjon og rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Hva fant vi?
 • Seks fôrblandinger til hest inneholdt ulovlige mengder EU-godkjent genmodifisert materiale. I tillegg fant vi 22 produkter av fôrblandinger til hest, fjørfe og kanin, som var merket med innhold av genmodifiserte råvarer. Alle produktene ble trukket fra markedet av importørene på eget initiativ eller etter pålegg fra Mattilsynet.
 • Fem av 19 prøvetatte fôrråvarer fra EU (mais-, raps- og sukkerbete-produkter) inneholdt sporforurensninger av genmodifiserte fôrråvarer.
 • Det ble ikke påvist genmodifisert materiale i de fire matprøvene som ble tatt ut før programmet ble avbrutt pga. koronarestriksjonene i mars 2020. Annen kontroll i markedet førte til at fire importører trakk sjokolade og godterier merket med innhold av genmodifiserte ingredienser fra markedet.
 • Det ble ikke påvist GMO i importerte såvarer.
 • Tolv av 39 fôrimportører og seks av åtte såvareimportører hadde tilstrekkelige rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Fil
Rapport_ Genmodifisering i mat for og savårer 2020 (PDF)

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2019

Mattilsynet kartla for første gang omfanget av genmodifisert materiale i spesialmat (f.eks. barnemat, slankeprodukter og medisinske næringsmidler), sportsprodukter og allergi- og vegetarprodukter.

Hva ble undersøkt?

Importerte mat-, fôr- og såvarer.

 • Mat: Importerte matvarer i utvalgte produktgrupper: Vegetar- og allergiprodukter, sportsprodukter og spesialmat (fellesbetegnelse for mat til spedbarn og småbarn, mat til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll (slankeprodukter)). Produktene inneholdt ingredienser av mais, soya eller ris.
 • Fôr: Fôrråvarer (fôrmidler) av soya, mais, raps og ris importert fra land utenfor EU.
 • Såvarer: Importerte såvarer av mais og rybs/raps.
Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?
 • Genmodifisert materiale i mat og fôr, genmodifiserte såvarer (GMO).
 • Kontroll av importørenes dokumentasjon og rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Hva fant vi?
 • 40 prosent av mat- og fôrprøvene inneholdt spormengder av genmodifisert materiale (tilsvarende ca. 28 prosent av matprøvene og 76 prosent av fôrprøvene).
 • Barnemat og allergi- og vegetarprodukter var i liten grad forurenset med genmodifisert materiale, mens sportsprodukter, kosterstatningsprodukter (slankeprodukter) og medisinske næringsmidler med få unntak var forurenset med genmodifisert materiale, primært EU-godkjent genmodifisert soya.
 • To av matprøvene inneholdt spormengder av genmodifisert materiale som ikke kunne utelukkes å være ulovlig genmodifisert ris (en type vegetarburger og en type riscrisp til bruk i sjokolade).
 • Det ble ikke påvist GMO i importerte såvarer.
 • 17 av 44 matimportører, 13 av 17 fôrimportører og tre av åtte såvareimportører hadde gode nok rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Fil
Rapport_ Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2019 (PDF)

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2018

Resultatene bekrefter at den totale forekomsten av ulovlige genmodifiserte produkter i Norge er svært lav.

Hva ble undersøkt?

Importerte mat-, fôr- og såvarer.

 • Mat: Risikobasert utvalg av importerte matvarer som inneholder mais, soya, ris og papaya. Grensekontrollpliktige risprodukter fra Kina.
 • Fôr: Fôrråvarer (fôrmidler) av soya, mais, raps og ris importert fra land utenfor EU.
 • Såvarer: Importerte såvarer av mais og rybs/raps.
Tidsrom
2018
Hva lette vi etter?
 • Genmodifisert materiale i mat og fôr, genmodifiserte såvarer (GMO).
 • Kontroll av importørenes dokumentasjon og rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Hva fant vi?
 • 39 prosent av de analyserbare mat- og fôrprøvene inneholdt spormengder av genmodifisert materiale (tilsvarende ca. 24 prosent av de analyserbare matprøvene og 64 prosent av fôrprøvene).
 • Én av prøvene inneholdt spor av ulovlig genmodifisert ris i frossen ferdigrett med ris (COOP Pannemiks med ris).
 • Det ble ikke påvist GMO i importerte såvarer.
 • 20 av 47 matimportører, alle 15 fôrimportørene og to av seks såvareimportører hadde tilstrekkelige rutiner for å forebygge import av genmodifiserte produkter.
Fil
Rapport_ Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2018 (PDF)

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2017

Resultatene viser at forekomsten av ulovlig GMO i Norge er lav.

Hva ble undersøkt?

Importerte mat-, fôr- og såvarer.

Mat: Matvarer som inneholder mais, soya, ris og papaya.

Fôr: Fôrblandinger til selskapsdyr (hund, katt, gnagere, fugl) og villfugl med innhold av ris, mais og soya. Soya-, mais-, rybs-/rapsprodukter til bruk i fôr til produksjonsdyr (landdyr og fisk).

Såvarer: Importerte såvarer av mais og rybs/raps.

Tidsrom
2017
Hva lette vi etter?

Genmodifisert materiale (GMO), samt kontroll av importørenes dokumentasjon og rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter.

Hva fant vi?
 • Ulovlig innhold av GMO i fersk grønn papaya fra Thailand, tørkede soyabønner fra Thailand, lavkarbo tortillalefser fra USA, vegetarburger fra Malaysia og en fôrblanding til smågnagere fra Nederland.
 • 41 prosent av mat- og fôrprøvene inneholdt lovlige spormengder av GMO (ca. 25 prosent av matprøvene og 59 prosent av fôrprøvene).
 • Det ble ikke påvist GMO i importerte såvarer.
 • Fem av 35 matimportører og to av 28 importører av selskapsdyr- og villfuglfôr hadde gode nok rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter.
Fil
Rapport_ Genmodifisering i mat fôr og såvarer 2017 (PDF)

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2016

Hva ble undersøkt?

Importerte mat-, fôr- og såvarer.

Mat: Matvarer som inneholder mais, soya, ris og papaya.
Fôr: Soya-, mais-, rybs-/rapsprodukter til bruk i fôr til landdyr og fisk.
Såvarer: Importerte såvarer av mais og rybs/raps.

Tidsrom
2016
Hva lette vi etter?

Genmodifisert materiale (GMO), samt kontroll av importørenes dokumentasjon og rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter.

Hva fant vi?

Resultatene viser at forekomsten av ulovlig GMO i Norge er lav. De to funnene var i henholdsvis tortillachips fra Filippinene og pitabrød fra USA.

47 prosent av mat- og fôrprøvene som ble undersøkt inneholdt spormengder av genmodifisert materiale, fordelt på omlag 15 prosent av matprøvene og 77 prosent av fôrprøvene. Slike spormengder skyldes som oftest forurensning fra genmodifiserte varer under transport, håndtering og foredling før mottak i Norge.

Det ble ikke påvist GMO i importerte såvarer.

Kun 14 av 33 matimportører hadde gode nok rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter. Årsaken til det dårlige resultatet vurderes å være Mattilsynets risikobaserte tilsyn og økt kontroll av små/mellomstore og nyetablerte importører.

Fil
Rapport_ Genmodifisering i mat fôr og såvarer 2016 (PDF)

Tilsyn med genmodifisering i mat fôr og såvarer 2015

Hva ble undersøkt?

Importerte mat-, fôr og såvareprøver.
Mat: Matvarer som inneholder mais, soya, ris, linfrø og papaya.
Fôr: Soya-, mais- og rapsprodukter til bruk i fôr til landdyr og fisk.
Såvarer: Importerte såvarer av mais, raps/rybs og soya.

Tidsrom
20125
Hva lette vi etter?

Genmodifisert materiale (GMO), samt kontroll av importørenes dokumentasjon og rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter.

Hva fant vi?

Resultatene viser at forekomsten av ulovlig GMO i Norge er lav. De fem funnene var i henholdsvis maismel, maisnudler, proteinrik brownie, te smaksatt med puffet ris og basmatiris.

Kun 12 av 32 matimportører hadde gode nok rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter. Det varierer noe fra år til år hvor Mattilsynet tar prøver, så tallene er ikke helt sammenlignbare. Årsaken til det dårlige resultatet vurderes å være Mattilsynets risikobaserte tilsyn og økt kontroll av små/mellomstore og nyetablerte importører.

Cirka 40 prosent av mat- og fôrprøvene som ble undersøkt inneholdt spormengder av genmodifisert materiale, fordelt på om lag 22 prosent av matprøvene og 65 prosent av fôrprøvene. Slike spormengder skyldes som oftest forurensning fra genmodifiserte varer under transport, håndtering og foredling før mottak i Norge.

Fil
Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer i 2015 (PDF)

Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2014

Hva ble undersøkt?

Næringsmidler

Prøvene bestod hovedsakelig av råvarer og lite bearbeidede produkter som inneholder mais eller soya siden det er disse planteartene det dyrkes størst andel genmodifiserte varianter av i verden. I tillegg ble noen ris- og linfrøprodukter undersøkt.

Vurdering av dokumentasjon knyttet til fravær av genmodifisert materiale og kontroll av internkontrollsystem er en sentral del av tilsynsarbeidet. Det er viktig at virksomhetene arbeider for å forsøke å ha en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter.

Fôrvarer

Prøvene som ble tatt ut av fôrvarer var hovedsakelig vegetabilske produkter til bruk i landdyrfôr som importeres direkte fra land utenfor EØS. Det tas også ut noen prøver av råvarer til fiskefôr.

Såvarer

Artene som det ble tatt prøver av i 2014 var mais og raps/rybs. Det ble ikke påvist genmodifisert materiale i noen av de analyserte såvareprøvene.

Tidsrom
2014
Fil
Rapport tilsyn med genmodifisering 2014 (PDF)