Til hovedinnhold

Såvarer av tradisjonssorter av grønnsaker

Såvarer av tradisjonssorter av grønnsaker kan bare omsettes dersom den tilfredsstiller kvalitetskravene og er pakket, merket og forseglet i henhold til reglene i såvareforskriften.

Publisert

Såvarer av tradisjonssorter av grønnsaker skal i laboratorieanalysen tilfredsstille samme kvalitetskrav som for klasse standard. 

Laboratorieanalyse av såvarepartier

Prøvetaking og laboratorieanalyse av såvarepartiene 

Prøvetaking av såvarepartiene for laboratoriekontroll skal foretas av Mattilsynet eller av prøvetaker autorisert av Mattilsynet. 

Prøvetakingen skal foretas i henhold til International Seed Testing Association (ISTA) sine metoder for prøvetaking. 

Prøvetaking av såvarer

Analyser av såvarepartier skal utføres av et offentlig laboratorium eller laboratorium autorisert av Mattilsynet. Laboratoriet skal være akkreditert av ISTA.

Det er ikke særskilte krav til utsæden ved avl av såvarer av tradisjonssorter av grønnsaker. 

Såvarer av tradisjonssorter av grønnsaker kan bare omsettes i pakninger med maksimal nettovekt som angitt i vedlegg A10 tabell 2. 

Ved omsetning skal hver pakning ha en varedeklarasjon på norsk, enten som en etikett eller trykt eller påstemplet utenpå pakningen. Dersom pakningen er gjennomsiktig, kan varedeklarasjonen legges inne i pakningen. 

Varedeklarasjonen skal oppfylle kravene i vedlegg D2, del 2 og 3 (grønnsaksfrø inkludert frø av tradisjonssorter) 

Krav til merking av såvarer

Frister

Såvareforretningen skal innen følgende frister gi Mattilsynet melding om: 

15. februar 

Oversikt over omsatt mengde såvarer av tradisjonssorter av grønnsaker (kg per sort) siste året. 

Regelverk

Forskrift om såvarer, vedlegg A10, tabell 2

A10 - Krav til småpakninger

Småpakninger - jordbruksfrø:
 1. a.
  EØS-småpakning A:
  En pakning med frøblanding av arter oppført i vedlegg A1 romertall II, til annet enn jordbruksformål, av klasse sertifisert eller handelsfrø, med en nettovekt på maksimalt 2 kg. (F.eks. plenfrø).
 2. b.
  EØS-småpakning B:
  En pakning med renfrø av arter oppført i vedlegg A1 romertall II, av klasse sertifisert eller handelsfrø, eller en blanding av slikt frø unntatt hvis pakningen er en EØS-småpakning A, med en nettovekt på maksimalt 10 kg.
 3. c.
  EØS-småpakning beter:
  En pakning med frø av beter jf. vedlegg A1 romertall III, av klasse sertifisert med:
  • -
   monogermt eller presisjonsfrø, med en nettovekt på maksimalt 2,5 kg eller med inntil 100 000 frøklynger eller
  • -
   annet frø med en nettovekt på maksimalt 10 kg.
De oppgitte vektgrensene for pakninger gjelder rent frø. Vekten av granulerte pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsetningsstoffer regnes ikke med.
Småpakninger - grønnsaksfrø
Tabell 1. En pakning med grønnsaksfrø av klasse standard eller sertifisert med følgende maksimale nettovekt:
Arter Maks. nettovekt
Arter av ert, bønne, vikke og arter med tilsvarende frøstørrelse 5 kg
Arter av løk, purre, bete, kål, paprika, sikori, vannmelon, agurk, gulrot, hagesalat, tomat, reddik, spinat og arter med tilsvarende frøstørrelse 500 g
Andre arter 100 g
Tabell 2: En pakning med grønnsaksfrø av en tradisjonssort med følgende maksimale nettovekt:
Arter Maks. nettovekt
Prydbønne, hagebønne, hageert, bønnevikke, spinat og mais 250 g
Kepaløk, sjalottløk, pipeløk, purre, hvitløk, kjørvel, bladbete, matbete, kinakål, nepe, agurk, gresskar, mandelgresskar, gulrot, hagesalat, persille, hagereddik, skorsonerrot og vårsalat 25 g
Gressløk, stilkselleri, knollselleri, matasparges, kål, paprika, endivie, salatsikori, rotsikori, vannmelon, melon, kardonskokk, tomat, fennikel, matrabarbra og aubergin 5 g
De oppgitte vektgrensene for pakninger gjelder rent frø. Vekten av granulerte pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsetningsstoffer regnes ikke med.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no