Såvarer av bevaringsverdige plantesorter

Oppformering av såvarer av bevaringsverdige sorter skal bare foregå i sortens definerte opprinnelsesområde, og skal skje i henhold til en nærmere definert praksis for vedlikehold av sorten. 

Publisert

Ved produksjon av såvarer av bevaringsverdige sorter gjelder samme regler for dyrking som for sertifiserte såvarer klasse sertifisert med unntak av reglene om krav til utsæd og klasse på utsæd av korn utenom kontrakt. 

Virksomheten som skal produsere såvaren, må sørge for at kontraktarealene blir kontrollert for floghavre på tilsvarende måte som ved avl av sertifiserte såvarer.

Såvarer av bevaringsverdige sorter skal i laboratorieanalysen tilfredsstille samme kvalitetskrav som for sertifisert såvarer klasse sertifisert, med unntak av kravet om sortsrenhet. Sortsrenheten skal være tilfredsstillende. 

Laboratorieanalyse av såvarepartier

Prøvetaking og laboratorieanalyse av såvarepartiene 

Prøvetaking av såvarepartiene for laboratoriekontroll skal foretas av Mattilsynet eller av prøvetaker autorisert av Mattilsynet. 

Prøvetakingen skal foretas i henhold til International Seed Testing Association (ISTA) sine metoder for prøvetaking. 

Analyser av såvarepartier skal utføres av et offentlig laboratorium eller laboratorium autorisert av Mattilsynet. Laboratoriet skal være akkreditert av ISTA. 

Prøvetaking av såvarer

Ved omsetning skal hver pakning ha en varedeklarasjon på norsk, enten som en etikett eller trykt eller påstemplet utenpå pakningen. Dersom pakningen er gjennomsiktig, kan varedeklarasjonen legges inne i pakningen. 

Varedeklarasjonen skal oppfylle kravene i vedlegg E. 

Krav til merking av såvarer

Bevaringsverdige sorter kan bare omsettes i sitt opprinnelsesområde eller -områder. 

Viktige datoer

Såvareforretningen skal innen følgende frister gi Mattilsynet melding om: 

15. februar 
Oversikt over omsatt mengde såvarer av bevaringsverdige sorter (kg per sort) siste året. 

1. mars 
Sort, størrelse og lokalitet på planlagt areal for produksjon av såvarer av bevaringsverdige sorter. 

Regelverk

Forskrift om såvarer, vedlegg A5