Til hovedinnhold

Naturfrøblandinger

En naturfrøblanding er i såvareforskriften definert som “En frøblanding med ulike arter produsert for revegeteringsformål, og sammensatt slik at den kan bidra til å bevare plantegenetiske ressurser i naturmiljøer".

Publisert

Blandingen inneholder minst en av artene som står oppført i såvareforskriftens vedlegg A1, Jordbruksvekster, punkt II Fôrvekster og gras til grøntanlegg, nr. 1 til 3. Den som ønsker å omsette såvare av naturfrøblandinger må søke Mattilsynet om tillatelse etter såvareforskriftens § 21c.

Søknaden om tillatelse skal inneholde:

 • Produsentens navn og adresse
 • Høstemetode (direkte innsamlet eller oppformert)
 • Kildeområde og innsamlingssted
 • Naturtype på innsamlingsstedet
 • Året frøet ble samlet inn (gjelder oppformerte naturfrøblandinger) eller skal samles inn (gjelder direkte høstede naturfrøblandinger) i kildeområdet
 • Opplysninger om prosentandel i vekt av arter og eventuelt underarter (for direkte innsamlede blandinger oppgis bare arter som er typiske for naturtypen på innsamlingsstedet, og som ved å inngå i blandingen, har betydning for bevaring av plantegenetiske ressurser)
 • Lokalitet på planlagt areal for såvareproduksjon (gjelder oppformerte naturfrøblandinger).

Naturfrøblandinger skal tilfredsstille vilkår for omsetning av naturfrøblandinger.

Vilkår for omsetning av naturfrøblandinger

Direkte innsamlede naturfrøblandinger:

 • Frøblandingen skal være høstet på et sted (innsamlingsstedet) i et kildeområde som ikke har vært tilsådd siste 40 år før søknaden fremmes. Kildeområdet skal være i opprinnelsesområdet for blandingen.
 • Frøene kan renses før omsetning.
 • Prosentandelen av arter som er typiske for naturtypen på innsamlingsstedet og av betydning for bevaring av plantegenetiske ressurser, skal være tilstrekkelig til å kunne gjenskape naturtypen på innsamlingsstedet.
 • Spireevnen til artene omtalt i bokstav c skal dokumenteres og være tilstrekkelig til å kunne gjenskape naturtypen på innsamlingsstedet.
 • Blandingen kan maksimalt inneholde 1 % i forhold til vekt, av arter som ikke er av betydning for bevaring av de plantegenetiske ressursene.
 • Blandingen skal ikke inneholde frø av Avena fatua L, Avena sterilis, Cuscuta spp. og Echinochloa crus-galli.
 • Blandingen kan maksimalt inneholde 0,05 % i forhold til vekt, av andre Rumex spp. enn Rumex acetosella og Rumex maritimus.
 • Prøvetaking og analyser som ligger til grunn for vurdering av kravene i bokstav c til g, skal være gjort i henhold til § 14.

Oppformerte naturfrøblandinger:

 • Frø av enkeltarter skal være høstet på et sted (innsamlingsstedet) i et kildeområde som ikke har vært tilsådd siste 40 år før søknaden fremmes og oppformert atskilt fra hverandre et annet sted enn på innsamlingsstedet. Kildeområdet skal være i opprinnelsesområdet for blandingen.
 • Frøene kan maksimalt være oppformert i fem generasjoner.
 • Frøblandingen skal inneholde arter omtalt i bokstav a, som er typiske for naturtypen på innsamlingsstedet og av betydning for bevaring av plantegenetiske ressurser.
 • Såvarer av de artene i frøblandingen som står oppført i vedlegg A1, Jordbruksvekster, punkt II Fôrvekster og gras til grøntanlegg, nr. 1 til 3 skal oppfylle kravene til handelsfrø når det gjelder renhet og innblanding av andre arter.
 • Opplysninger om spireevnen til de enkelte artene skal dokumenteres.
 • Blandingen skal ikke inneholde frø av Avena fatua L, Avena sterilis, Cuscuta spp. og Echinochloa crus-galli.
 • Blandingen kan maksimalt inneholde 0,05 % i forhold til vekt, av andre Rumex spp. enn Rumex acetosella og Rumex maritimus.
 • Prøvetaking og analyser som ligger til grunn for vurdering av kravene i bokstav d til g skal være gjort i henhold til § 14.

Prøvetaking og laboratorieanalyse av såvarepartiene

Prøvetaking av såvarepartiene for laboratoriekontroll skal foretas av Mattilsynet eller av prøvetaker autorisert av Mattilsynet. 

Prøvetakingen skal foretas i henhold til International Seed Testing Association (ISTA) sine metoder for prøvetaking. 

Prøvetaking av såvarer

Analyser av såvarepartier skal utføres av et offentlig laboratorium eller laboratorium autorisert av Mattilsynet. Laboratoriet skal være akkreditert av ISTA.

Laboratorieanalyse av såvarepartier

Ved omsetning skal hver pakning ha en varedeklarasjon på norsk, enten som en etikett eller trykt eller påstemplet utenpå pakningen. Dersom pakningen er gjennomsiktig, kan varedeklarasjonen legges inne i pakningen. 

Varedeklarasjonen skal oppfylle kravene i vedlegg E. 

Krav til merking av såvarer

Frister

Såvareforretningen skal innen følgende frister gi Mattilsynet melding om: 

15. februar 

Oversikt over omsatt mengde såvarer av naturfrøblandinger (kg per sort) siste året. 

Søknad om tillatelse til omsetning av naturfrøblanding (PDF)

Regelverk

Forskrift om såvarer, vedlegg A1, Jordbruksvekster, punkt II Fôrvekster og gras til grøntanlegg, nr. 1 til 3.

A1 - Arter (§ 2)

Jordbruksvekster
I. Kornarter
Avena nuda L. Naken havre*
Avena sativa L. (inkl. A. Byzantina K. Koch) Havre*
Avena strigosa Schreb. Busthavre*
Hordeum vulgare L. Bygg
Secale cereale L. Rug
Triticum aestivum L. subsp. aestivum Hvete
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Durumhvete
Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. Spelt
x Triticosecale Wittm. ex A. Camus Rughvete
Zea mais L. (partim) (bare for frøkvalitet) Mais (unntatt sukkermais og perlemais)
II. Fôrvekster og gras til grøntanlegg
 1. 1.
  Gras:
  * Arten blir i forskriften for øvrig omtalt under fellesbetegnelsen havre så fremt ikke annet er særskilt angitt.
Agrostis canina L. Hundekvein
Agrostis gigantea Roth. Storkvein
Agrostis stolonifera L. Krypkvein
Agrostis capillaris L. Engkvein
Alopecurus pratensis L. Engrevrumpe
Bromopsis inermis Leyss. Bladfaks
Dactylis glomerata L. Hundegras
Festuca arundinacea Schreb. Strandsvingel
Festuca filiformis Pourr. Grannsvingel
Festuca ovina L. Sauesvingel
Festuca pratensis Huds. Engsvingel
Festuca rubra L. Rødsvingel
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. Stivsvingel
Lolium multiflorum Lam. Italiensk raigras
Lolium multiflorum Lam. Westerwoldsk raigras
Lolium perenne L. Flerårig raigras
Lolium x hybridum Hausskn. Hybridraigras
Phalaris arundinacea L. Strandrør
Phleum nodosum L. Villtimotei
Phleum pratense L. Timotei
Poa nemoralis L. Lundrapp
Poa palustris L. Myrrapp
Poa pratensis L. Engrapp
Poa trivialis L. Markrapp
Poa annua L. Tunrapp
x Festulolium Asch. & Graebn. Raisvingel
 1. 2.
  Belgvekster:
Galega orientalis Lam. Strekbelg
Lotus corniculatus L. Tiriltunge
Lupinus albus L. Kvitlupin
Lupinus angustifolius L. Smallupin
Lupinus luteus L. Gul-lupin
Medicago lupulina L. Sneglebelg
Medicago sativa L. Blåluserne
Medicago x varia T. Martyn Mellomluserne
Onobrychis viciifolia Scop. Esparsett
Pisum sativum L. convar. Speciosum (Dierb.) Alef. Åkerert
Trifolium alexandrinum L. Alexandrinerkløver
Trifolium hybridum L. Alsikekløver
Trifolium incarnatum L. Blodkløver
Trifolium pratense L. Rødkløver
Trifolium repens L. Kvitkløver
Trifolium resupinatum L. Perserkløver
Trifolium subterraneum L. Jordkløver
Vicia faba L. Bønnevikke
Vicia sativa L. Fôrvikke
Vicia villosa Roth. Lodnevikke
 1. 3.
  Andre arter av fôrvekster:
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Kålrot
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L. Fôrmargkål
Phacelia tanacetifolia Benth. Honningurt
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Fôrreddik
 1. 4.
  Andre arter som inngår i naturfrøblandinger
III. Beter
Beta vulgaris L. var. crassa Mansf. Fôrbete
Beta vulgaris L. var. altissima Døll Sukkerbete
IV. Olje- og fiberplanter
Brassica juncea (L.) Czern. Sareptasennep
Brassica napus L. (partim) Raps
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Svartsennep
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam) Briggs Rybs
Carum carvi L. Karve
Glycine max (L.) Merr. Soya
Helianthus annuus L. (bare for frøkvalitet) Solsikke
Linum usitatissimum L. Fiberlin
Linum usitatissimum L. Oljelin
Sinapis alba L. Kvitsennep
Hagebruksvekster
V. Grønnsaker 1
 • Allium cepa L.
  Cepa-gruppe (kepaløk)
  Aggregatum-gruppe (sjalottløk)
 • Allium fistulosum L. (pipeløk)
  Alle sorter
 • Allium porrum L. (purre)
  Alle sorter
 • Allium sativum L. (hvitløk)
  Alle sorter
 • Allium schoenoprasum L. (gressløk)
  Alle sorter
 • Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (kjørvel)
  Alle sorter
 • Apium graveolens L. (selleri)
  • -
   Gruppen bladselleri
  • -
   Gruppen knollselleri
 • Asparagus officinalis L. (matasparges)
  Alle sorter
 • Beta vulgaris L. (bete)
  • -
   Gruppen bladbete
  • -
   Gruppen matbete
 • Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. (kålrot)
 • Brassica oleracea L.
  • -
   Gruppen grønnkål
  • -
   Gruppen blomkål
  • -
   Gruppen hodekål (rødkål og hvitkål/spisskål)
  • -
   Gruppen rosenkål
  • -
   Gruppen knutekål
  • -
   Gruppen savoikål
  • -
   Gruppen brokkoli
  • -
   Gruppen palmekål/svartkål
  • -
   Gruppen tronchuda (portugisisk kål)
 • Brassica rapa L.
  • -
   Gruppen kinakål
  • -
   Gruppen nepe
 • Capsicum annuum L. (Paprika og chilipepper)
  • -
   Alle sorter
 • Cichorium endivia L. (Endivie)
  • -
   Alle sorter
 • Cichorium intybus L. (Sikori)
  • -
   Gruppen witloof (julesalat)
  • -
   Gruppen salatsikori (bredbladet eller italiensk)
  • -
   Gruppen rotsikori
 • Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Vannmelon)
  • -
   Alle sorter
 • Cucumis melo L. (Melon)
  • -
   Alle sorter
 • Cucumis sativus L.
  • -
   Gruppen slangeagurk (bredbladet eller italiensk)
  • -
   Gruppen drueagurk (sylteagurk)
 • Cucurbita maxima Duchesne (Kjempegresskar)
  • -
   Alle sorter
 • Cucurbita pepo L. (Mandelgresskar, herunder squash eller Courgette)
  • -
   Alle sorter
 • Cynara cardunculus L.
  • -
   Gruppen artiskokk
  • -
   Gruppen kardonskokk
 • Daucus carota L. (Gulrot)
  • -
   Alle sorter
 • Foeniculum vulgare Mill. (Fennikel)
  • -
   Gruppen Azoricum
 • Lactuca sativa L. (Salat)
  • -
   Alle sorter
 • Solanum lycopersicum L. (Tomat)
  • -
   Alle sorter
 • Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
  • -
   Gruppen bladpersille
  • -
   Gruppen rotpersille
 • Phaseolus coccineus L. (Prydbønne)
  • -
   Alle sorter
 • Phaseolus vulgaris L. (Hagebønne)
  • -
   Gruppen buskbønne
  • -
   Gruppen stangbønne
 • Pisum sativum L. (Hageert)
  • -
   Gruppen pillert
  • -
   Gruppen margert
  • -
   Gruppen sukkerert
 • Raphanus sativus L. (Hagereddik)
  • -
   Gruppen reddik
  • -
   Gruppen vinterreddik
 • Rheum rhabarbarum L. (Matrabarbra)
  • -
   Alle sorter
 • Scorzonera hispanica L. (Skorsonerrot)
  • -
   Alle sorter
 • Solanum melongena L. (Aubergin eller eggplante)
  • -
   Alle sorter
 • Spinacia oleracea L. (Spinat)
  • -
   Alle sorter
 • Valerianella locusta (L.) Laterr. (Vårsalat)
  • -
   Alle sorter
 • Vicia faba L. (Bønnevikke)
  • -
   Alle sorter
 • Zea mays L. (Mais)
  • -
   Gruppen sukkermais
  • -
   Gruppen perlemais
1 Inkluderer alle hybrider av disse artene.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om såvarer

§ 21c. Omsetning av naturfrøblandinger

Mattilsynet kan tillate omsetning av naturfrøblandinger i deres opprinnelsesområder dersom vilkårene i vedlegg C4 er oppfylt. Opprinnelsesområdet skal fastsettes i tillatelsen.
Søknaden om tillatelse skal inneholde:
 1. a.
  produsentens navn og adresse
 2. b.
  høstemetode (direkte innsamlet eller oppformert)
 3. c.
  kildeområde og innsamlingssted
 4. d.
  naturtype på innsamlingsstedet
 5. e.
  året frøet ble samlet inn (gjelder oppformerte naturfrøblandinger) eller skal samles inn (gjelder direkte høstede naturfrøblandinger) i kildeområdet
 6. f.
  opplysninger om prosentandel i vekt av arter og eventuelt underarter (for direkte innsamlede blandinger oppgis bare arter som er typiske for naturtypen på innsamlingsstedet, og som ved å inngå i blandingen, har betydning for bevaring av plantegenetiske ressurser)
 7. g.
  lokalitet på planlagt areal for såvareproduksjon (gjelder oppformerte naturfrøblandinger).

§ 14. Prøvetaking og analyse

Prøvetaking av såvarepartiene for laboratoriekontroll og for kontrolldyrking skal foretas av Mattilsynet eller av prøvetaker autorisert av Mattilsynet. Tilsvarende gjelder ved prøvetaking av såvarepartier for laboratoriekontroll av bevaringsverdige sorter, tradisjonssorter av grønnsaker og naturfrøblandinger. Prøvetakingen skal foretas i henhold til International Seed Testing Association (ISTA) sine metoder for prøvetaking.
Analyser av såvarepartier som skal være grunnlag for sertifisering av partiene, skal utføres av et offentlig laboratorium eller laboratorium autorisert av Mattilsynet. Tilsvarende gjelder ved analyse av såvarepartier av bevaringsverdige sorter, tradisjonssorter av grønnsaker og naturfrøblandinger. Laboratoriet skal være akkreditert av ISTA.
Etter avsluttet sesong offentliggjør Mattilsynet en oversikt over resultatene av den sertifiserte avlen.

E Varedeklarasjon for såvare av bevaringsverdige sorter og naturfrøblandinger (§ 18)

 1. a.
  Pakninger med bevaringsverdige sorter skal merkes:
  1. 1.
   «EØS-regler og krav»
  2. 2.
   Firmanavn
  3. 3.
   Året for forsegling eller siste omsetningsdato
  4. 4.
   Art, botanisk betegnelse
  5. 5.
   Sort
  6. 6.
   «Bevaringsverdig sort».
   For grønnsaksfrø gjelder: «Bevaringsverdig sort - klasse sertifisert» eller «Bevaringsverdig sort - klasse standard».
  7. 7.
   Sortens opprinnelsesområde
  8. 8.
   Regionen såvaren er produsert i hvis denne ikke er identisk med opprinnelsesområdet
  9. 9.
   Partinummer
  10. 10.
   Oppgitt nettovekt eller antall frø, eventuelt bruttovekt.
 2. b.
  Naturfrøblandinger skal merkes:
  1. 1.
   «EØS-regler og krav»
  2. 2.
   Firmanavn
  3. 3.
   Høstemetode: direkte innsamlet eller oppformert
  4. 4.
   Året for forsegling eller siste omsetningsdato
  5. 5.
   Opprinnelsesområde
  6. 6.
   Kildeområde
  7. 7.
   Innsamlingssted
  8. 8.
   Naturtype på innsamlingsstedet
  9. 9.
   Ordene «naturfrøblanding beregnet til bruk i et område med samme naturgitte forhold som på innsamlingsstedet»
  10. 10.
   Partinummer
  11. 11.
   Prosentandel i vekt av arter og eventuelt underarter. For direkte høstede blandinger er det tilstrekkelig å oppgi hvilke arter som inngår.
  12. 12.
   Oppgitt nettovekt eller bruttovekt
  13. 13.
   Spireevne (gjelder bare for de artene i oppformerte naturfrøblandinger som står oppført i vedlegg C1 tabell 1a) og 1b), og hvor det der oppgitte kravet til spireevne ikke er oppfylt. Hvis dette gjelder mer enn fem arter, er det tilstrekkelig å angi gjennomsnittlig spireevne).
Merknader:
 1. 1.
  Dersom det er brukt granulerte pesticider, pilleringsmidler eller andre tilsetningsstoffer til behandling av frøet, skal stoffenes vekt, frøvekt og totalvekt av tilsetningsstoffer og frø, oppgis.

§ 4. Såvareforretninger mv.

Bare såvareforretninger kan innføre, eksportere, omsette og produsere såvarer.
Uten hensyn til bestemmelsene i første ledd kan en person eller virksomhet som er gitt tillatelse etter § 21a og vedlegg A12, innføre, eksportere, omsette og produsere såvare av den respektive, ikke endelig godkjente sorten.
Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke for forretninger (detaljister) som utelukkende kjøper og omsetter videre såvare som er ferdigpakket her i landet eller som er innført ferdig pakket av en såvareforretning.
Såvareforretninger og andre personer eller virksomheter som nevnt i første og annet ledd, skal føre statistikk, sammenstille oversikter, gjøre prøveuttak og avgi de rapporter som Mattilsynet krever.
Såvareforretninger skal innen 15. februar hvert år sende oversikt over omsatt mengde såvarer av bevaringsverdige sorter, tradisjonssorter av grønnsaker og naturfrøblandinger foregående året.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no