Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Publisert

Mattilsynet fastsatte 8. juli 2024 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Denne forskriften gjennomfører forordning (EU) 2024/451, forordning (EU) 2024/891, forordning (EU) 2024/1076, forordning (EU) 2024/1077 og forordning (EU) 2024/1078 som gjør endringer av grenseverdiene (MRL) fastsatt i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Gjennomføringen av forordningene innebærer følgende endringer:

  • Forordning 2024/451 endrer MRL for nikotin.
  • Forordning 2024/891 endrer MRL for bifenazat.
  • Forordning 2024/1076 endrer MRL for bispyribac, metosulam, oryzalin, oxasulfuron og triazoksid.
  • Forordning 2024/1077 endrer MRL for 2,4-DB, jodsulfuron-metyl, mesotrion og pyraflufen-etyl.
  • Forordning 2024/1078 endrer MRL for azoksystrobin, flonikamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand.

Ikrafttredelse og overgangsordninger

For forordning 2024/451, forordning 2024/1076 og forordning 2024/1078 gjelder de nye grenseverdiene allerede i EU og disse vil gjelde umiddelbart når de gjennomføres i norsk regelverk.

De nye grenseverdiene som endres i forordning 2024/891 (bifenazat) vil gjelde i EU og Norge fra 14.oktober 2024. Forordningen gir ikke noen overgangsordninger for produkter som allerede er på markedet.

De nye grenseverdiene (MRL) som endres i forordning 2024/1077 vil gjelde i EU og Norge fra 6. november 2024. I forordningen gis det videre en overgangsordning for produkter som allerede er på markedet når grenseverdiene endres den 6. november 2024.

Norsk oversettelse av forordningene:  

Forordning (EU) 2024/451 (PDF)

Forordning (EU) 2024/891(PDF)

Forordning (EU) 2024/1076 (PDF)

Forordning (EU) 2024/1077 (PDF)

Forordning (EU) 2024/1078 (PDF)