Til hovedinnhold
Advarsel

Plukk skjell fra ulike steder, gjerne i åpne farvann

Publisert

De som spiser selvplukkede skjell ofte, bør variere mellom plukkeområder og gjerne velge plukkeområder som ligger i åpne farvann. Undersøkelser viser at innholdet av miljøgifter (PAH, PCB og liknende) kan variere betydelig innenfor et avgrenset område.

Undersøkelser har vist at innholdet av miljøgifter i blåskjell kan variere betydelig innenfor et lite område. I enkelte områder er det påvist for eksempel noe noe forhøyede PAH verdier i blåskjell. For mange miljøgifter er blåskjell en god indikatorart. Det vil si at hvis nivåene er høye i blåskjell, er de ofte høye i andre skjell (som for eksempel østers, o-skjell og kamskjell).

Mattilsynet gir derfor denne generelle advarselen for skjell:

De som spiser selvplukkede skjell ofte, bør variere mellom plukkeområder og gjerne velge plukkeområder som ligger i åpne farvann.

Sjekk om det er gitt advarsel for det aktuelle området: Unngå fisk og skalldyr fra visse havner, fjorder og innsjøer

Sjekk Mattilsynets blåskjellvarsel

Du har ansvar for selvfangst

Når det gjelder fiske og fangst til eget bruk, er du selv ansvarlig for både kvaliteten og for at fisken er trygg å spise. Mattilsynet gir råd og advarsler når det påvises høyt innhold av miljøgifter i fisk og skalldyr som fritidsfiskere kan støtte seg på. Rådene og advarslene er basert på vitenskapelige undersøkelser og vurderinger gjort av ekspertkomiteer.

Det er ikke lov å omsette fisk og sjømat hvis innholdet av miljøgifter er høyere enn det som står i regelverket. Fisker, fiskemottak og alle øvrige aktører har ansvar for det. Derfor skal fisk og sjømat i butikk og på serveringssteder være trygg.

Fakta om PAH

PAH er en gruppe på over 100 forskjellige kjemikalier som dannes under ufullstendig forbrenning av kull, olje og gass, eller annet organisk materiale som tobakk og grillet kjøtt.

I følge en risikovurdering i EU-kommisjonens vitenskaplige komité for mattrygghet er 16 av 33 evaluerte PAH-forbindelser kreftfremkallende.

En av disse, benzo(a)pyrene(BaP), blir brukt som indikator for tilstedeværelse og effekt av kreftfremkallende PAH i mat.

EUs øvre grenseverdier for BaP i fiskekjøtt er 2 µg/kg. For røykt sjømat og krepsdyr er den øvre grenseverdien 5 µg/kg, mens den for skjell er 10 µg/kg.