Rapport

Merkesjekken 2023 – Fiskematprodukter

Publisert
Hva ble undersøkt?

29 fiskematprodukter (som f.eks. fiskekaker, fiskeboller, fiskepudding og fiskeburgere) fra 17 større norske fiskematprodusenter, og som selges i dagligvarebutikkene. 

Tidsrom
1. til 31. mars 2022
Hva lette vi etter?

Alle produktene ble kontrollert etter følgende krav:

  • betegnelse, og eventuelle tilleggsbetegnelser
  • angivelse av ingrediensliste, og fallende orden av ingredienser
  • mengdeangivelse av ingredienser
  • allergenmerking
  • nettoinnhold
  • holdbarhetsdato
  • presentasjon av næringsdeklarasjon
  • god opplysningspraksis
  • opprinnelsesstat eller opphavssted
Hva fant vi?

Fem produkter hadde ingen feil. 

24 produkter hadde merkefeil (ca. 83 %). Til sammen ble det funnet 44 feil, og det var fra en til fire feil pr. produkt.

Tolv produkter hadde merket med påstanden om at de var glutenfrie. En av sakene er påklaget, og om dette er avvik i tråd med god opplysningspraksis for fiskekaker vil bli avgjort senere.

Flere av feilene gikk ut på enten utelatelse av opplysninger eller ufullstendige angivelser av obligatoriske opplysninger. 

Mange feil var omskrivinger av ord og uttrykk som bryter med regelverkskravene til eksakt matinformasjon. 

Virksomhetene som hadde merket produktene feil har blitt fulgt opp, og har rettet opp i avvikene.

 

Fil
Rapport Merkesjekken 2023 - Fiskematprodukter (PDF)