Rapport

Merkesjekken 2013 - daglige matvarer

Publisert
Hva ble undersøkt?

195 ferdigpakkede matvarer og drikker som normalt inngår i det daglige kostholdet fra 79 produsenter og importører. Eksempler på produkter som ble undersøkt er brødvarer, juice og nektar, fruktdrikker (f.eks. smoothie), kjøttpålegg, fiskepålegg og andre matvarer.

Tidsrom
2013
Hva lette vi etter?

Mattilsynet hadde ekstra fokus på villedende merking av matvarer. Kampanjen ble begrenset til å se på riktig varebetegnelse i forhold til ingrediensliste og at illustrasjoner ikke ga feil inntrykk av varens innhold. Bruk av mekanisk utbeinet kjøtt (MUK) i kjøttpålegg ble også sjekket. Videre ble begrep som grovt på brød og røkt på kjøtt- og fiskepålegg undersøkt.

Hva fant vi?

94 av de 195 kontrollerte produktene hadde avvik på de merkekravene som kampanjen omfattet.

Det er kjøttpålegg og fruktdrikker som hadde mest avvik i forhold til de kontrollerte produktene. Flest funn var knyttet til sjekkpunkter «mangelfull mengdeangivelse» og «varebetegnelse villedende».

Det ble funnet en rekke produkter med varebetegnelse som kunne villede forbruker siden den ikke stemte med ingredienslisten (f.eks. et brød ble kalt grovt, men inneholdt ikke nok grovt mel for å kunne betegnes grovt).

Fil
Rapport Merkesjekken 2013 (PDF)