Til hovedinnhold
Rapport

Merkesjekken 2015 - Kjøtt og kjøttprodukter

I 2015 var det kjøttprodukter som ble kontrollert i Merkesjekken. Undersøkelsen viste fortsatt mye feil merking også for denne gruppen av matvarer, med nesten to av tre produkter som hadde mangelfull eller feil merking.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Kampanjen omfattet ferdigpakket kjøtt og kjøttprodukter, både importerte og innenlands produserte varer. I kampanjen har vi undersøkt følgende punkter i merkingen:

  • Næringsmiddelets betegnelse
  • Obligatoriske tilleggsbetegnelser
  • Mengdeangivelse av ingredienser (QUID-merking)
  • Bruk av illustrasjoner
  • Merking av allergener
  • Bruk og merking av tilsetningsstoffer
Tidsrom
18. mai – 18. juni, 2015
Hva lette vi etter?

Målet var å undersøke hvordan virksomhetene etterlever regelverket, og øke kompetanse om korrekt og redelig merking av matvarer. Mattilsynets inspektører vurderte 259 kjøttprodukter fra 140 virksomheter. 

Hva fant vi?

Mattilsynet fant avvik i mengdeangivelser av ingredienser i 40 prosent av de vurderte produktene. 46 prosent hadde avvik i merkingen av tilsetningsstoffer, og 54 prosent hadde avvik i merkingen av allergener.

Fil
Merkesjekken 2015_ Kjøtt og kjøttprodukter (PDF)