Rapport

Merkesjekken 2019 - Frukt, bær og grønnsaker, inkludert matpoteter

Mattilsynet har vurdert merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, og matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 % av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket.

Publisert

Vi gjennomførte også en kartlegging av 22 produkter i de fem største nettbutikkene i region Stor-Oslo. Halvparten av de produktene hadde en eller flere feil i opplysningene på nettsiden.

Hva ble undersøkt?

Merkesjekken 2019 omfattet friske hele eller kuttede frukt, bær og grønnsaker inkludert matpoteter, samt blandinger som «kuttet fruktmikser» og salatblandinger. Produktene var ferdigpakket i lukket pose (plast eller papir), nett eller beger med lokk.

Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?

Vi undersøkte merkingen av produktene etter Nøkkelhullets utforming, språk og krav til nettoinnhold. Dessuten for frukt bær og grønnsaker: betegnelse, opprinnelse og sort, holdbarhetsdato, ingrediensliste og vilkår for oppbevaring og bruk. For matpoteter: varebetegnelse og sort, pakkedato. Holdbarhetsdato, oppbevaringsmåte og pakkeri, produsent og opprinnelse.

Hva fant vi?
  • I merkingen av frukt, bær og grønnsaker fant vi feil på 24 % av produktene. De fleste feilene i merkingen var knyttet til opprinnelse og sort.
  • For matpoteter fant vi feil på 60 % av produktene. De fleste feilene i merkingen var knyttet til sortering og størrelse.
  • I kartleggingen i de fem største nettbutikkene i region Stor-Oslo, hadde halvparten av de produktene vi sjekket en eller flere feil i opplysningene på nettsiden.
  • Feilene i merkingen har betydning for forbrukeren, fordi forbruker da ikke får riktige opplysninger om produktet. Ingen feil var av en slik art at de har kunnet medføre helsefare for forbruker.
Fil
Rapport_ Merkesjekken 2019 - Frukt, bær og grønnsaker inkludert matpoteter (PDF)