Til hovedinnhold

Salgsautomater 

Dette er kravene som gjelder ved salg av næringsmidler i automater eller automatiserte salgslokaler. 

Publisert

Ved salg fra automater og liknende er det før kjøpet avsluttes, bare krav til opplysning om innhold av allergener. Denne informasjonen kan for eksempel gis på en klistrelapp på automaten.  

Dette kravet gjelder selv om forbrukeren ikke betaler for produktet for eksempel i en drikkeautomat på en arbeidsplass. Det er opp til virksomheten hvordan informasjonen skal gis. Men forbrukeren skal få skriftlig informasjon om innhold av allergener før kjøpet, også ved kjøp fra en automat. 

Kravet til opplysninger for ferdigpakkede næringsmidler kjøpt via en automat, vil være de samme som for andre næringsmidler. Det vil si at ferdigpakkede produkter som kjøpes via en automat, skal oppfylle de obligatoriske merkekravene. Men forbrukeren har ikke krav på å få disse opplysningene før kjøpet fra automaten.

Men det er selvfølgelig anledning til å gi opplysninger på frivillig basis, dette vil være god forbrukerbehandling.

 

Regelverk

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne, artikkel 14

Fjernsalg
1. Uten at det berører opplysningskravene fastsatt i artikkel 9, gjelder følgende for ferdigpakkede næringsmidler som tilbys for salg via fjernkommunikasjonsmidler:
a)    Obligatoriske næringsmiddelopplysninger, med unntak av opplysningene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 bokstav f), skal foreligge før kjøpet avsluttes, og de skal være oppført i støttemateriellet som brukes til fjernsalg, eller gjøres tilgjengelige på andre relevante måter som skal være tydelig angitt av den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket. Dersom andre egnede måter anvendes, skal de obligatoriske opplysningene gjøres tilgjengelige uten at den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket pålegger forbrukerne tilleggskostnader.
b)    Alle obligatoriske opplysninger skal foreligge på leveringstidspunktet.
2. Når næringsmidler som ikke er ferdigpakket, tilbys for salg via fjernkommunikasjonsmidler, skal opplysningene som kreves i henhold til artikkel 44, foreligge i samsvar med nr. 1 i denne artikkel.
3. Nr. 1 bokstav a) får ikke anvendelse på næringsmidler som tilbys for salg i salgsautomater eller automatiserte salgslokaler.