Merking av sammensatte stykker av kjøtt og fisk

Kjøtt- og fiskeprodukter som gir inntrykk av å være et helt stykke kjøtt eller fisk, men som består av forskjellige stykker, skal merkes slik at forbrukere ikke villedes.

Publisert

Slike produkter skal  i varebetegnelsen merkes med 
«Sammensatt av stykker av kjøtt» eller «Sammensatt av stykker av fisk».

Formålet med kravet er å beskytte forbrukeren mot urimelig og villedende praksis når kjøtt- eller fiskeprodukter framstår som et stykke, en stek, en skive, en porsjon eller en skrott, en fiskefilet eller en hel fisk. Slike angivelser kan omfatte produktets form og utseende eller indikasjoner som vises som en del av emballasjen eller merkingen, så lenge de er tilstrekkelig klare og fremtredende til å sikre at forbrukeren ikke kan villedes.

Eksempler

Pålegg

Kokt skinke i skiver som kommer fra mange sammensatte biter (dvs. ikke et helt kjøttstykke som man har skåret ned), men små biter som man presset sammen. Dette kjøttet kan gi inntrykk av å være fremstilt av helt stykke kjøtt.

Slikt pålegg skal i betegnelsen suppleres av ordene «Sammensatt av stykker av kjøtt». Pålegget her er ikke et helt kjøttstykke. Det er ikke selve utseendet vi snakker om her, men hva vi benevner produktet som. Hvis vi kaller det filet, skinke og så videre, antar forbrukere at det kommer fra ett kjøttstykke skinke eller filet, og det gjør det ikke hvis pålegget er sammensatt av små biter.

Skinke er også en veletablert betegnelse for lårmuskulatur fra gris. Et næringsmiddel som har betegnelse skinke, dersom dette er et blandingsprodukt fra ulike deler av grisen, har da feil betegnelse og er også villedende. 

Fiskepinner

Når fiskepinner fremstår som ensartede stenger, gir disse ikke inntrykk av å være fremstillet av et helt stykke fisk, fordi forbrukerne kjenner til at fiskepinner er laget av sammenpresset fiskekjøtt. Derfor skal varebetegnelsen ikke suppleres med angivelsen "sammensatt av stykker av fisk". 

Fryst torskeblokk

En torskeblokk med torskefileter skal ikke suppleres av ordene «sammensatt av stykker av fisk», fordi det ikke er tilført av andre ingredienser eller ser ut til å være en hel fiskebit. 

Pizza med sammensatt skinke

Når ingrediensen skinke er sammensatt av stykker av kjøtt, skal ingredienslisten ivareta informasjonen. Pizza med skinke sammensatt av stykker av kjøtt trenger ikke fremgå av varebetegnelsen, men i ingredienslisten. Her er det tilstrekkelig at varebetegnelsen er ”Pizza med skinke”. Til gjengjeld skal formuleringen fremgå av ingredienslisten, for eksempel slik:
Ingredienser: hvetemel, tomat, ost, skinke sammensatt av stykker av kjøtt (skinkekjøtt, …,) (7 %).

Flere eksempler finner du i artikkelen FIC Designation of Formed (bfff.co.uk) (PDF).

Kravet står i forordning 1169/2011 om næringsmiddelopplysninger til forbruker, artikkel 17 jf. vedlegg VI, del A, nr. 7 (matinformasjonsforordningen).

Regelverk

Matinformasjonsforskriften, matinformasjonsforordningen