Når skal kjøtt og fisk merkes med «tilsatt vann»? 

Fisk- og kjøttprodukter som er tilsatt vann, skal merkes hvis det tilsatte vannet utgjør mer enn 5 prosent av produktets vekt.

Publisert

Noen fisk- og kjøttprodukter fremstår som rent kjøtt eller fisk i form av et stykke, en stek, en skive, en filet eller en skrott, kan være tilsatt vann under produksjonen. Ferdigpakkede fiskerivarer og bearbeide fiskerivarer, kjøttprodukter og bearbeidet kjøtt skal merkes hvis det er tilsatt mer enn 5 prosent vann. Mengden tilsatt vann skal angis i produktets betegnelse. 

Inkluderer også storhusholdning 

Opplysningen om tilsatt vann skal også ledsage betegnelsen for ferdigpakket kjøtt som leveres til storhusholdning. 

Kyllingfilet som er tilsatt lake bestående av vann, salt, tilsetningsstoffer eller andre ingredienser, kommer inn under definisjonen av bearbeidet kjøtt (tilberedt kjøtt). Merkekravet er også aktuelt for andre kyllingprodukter som klubber og vinger, men dette må vurderes fra sak til sak. 

For varer til storhusholdning er det obligatorisk å angi visse opplysninger som betegnelse, på den ytre emballasjen. Når det er lovbestemt at betegnelsen i noen tilfeller skal ledsages av visse opplysninger, må disse også påføres på ytteremballasjen.

Regelverk

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne, vedlegg VI