Betegnelsen bacon 

Produkter med betegnelsen «bacon» skal være laget av saltet og røkt sideflesk av svin. Produkter som er laget av andre stykningsdeler av svin eller fra et annet dyreslag kan ha betegnelser som inneholder ordet bacon. 

Publisert

Alle ferdigpakkede næringsmidler skal være merket med en betegnelse som gir forbrukerne et klart inntrykk av hvilket næringsmiddel det er snakk om. Betegnelsen må være egnet til å identifisere produktet tilstrekkelig, slik at forbrukerne skjønner hva de kjøper. 

Betegnelsen bacon 

Tradisjonelt har det i Norge vært en forventning om at «bacon» er saltet og røkt sideflesk av svin. 

Mattilsynet mener fortsatt at produkter som bare merkes med betegnelsen «bacon», skal være produsert av saltet og røkt sideflesk av svin. 

Bruk av betegnelser som inneholder ordet bacon 

Det er stadig flere produkter på markedet som omtales som «bacon», men som enten er fra et annet dyreslag eller det er laget av andre stykningsdeler av svin. 

Mattilsynet mener at ordet «bacon» kan inngå i betegnelsen på produkter som er laget av andre dyreslag enn svin. Selv om produktet ikke er laget av saltet og røkt sideflesk av svin, kan «bacon» også her inngå som del av næringsmiddelets betegnelse.  

I merkingen av denne type produkter skal ikke betegnelsen «bacon» stå alene. Det må merkes med en dekkende og beskrivende betegnelse slik at forbruker ikke forveksler produktet med vanlig «bacon». Mattilsynet mener også at den beskrivende betegnelsen må brukes konsekvent i merkingen og markedsføringen av produktet. 

Det er alltid totalinntrykket som må vurderes når man skal se om merkingen er riktig og ikke villedende i henhold til regelverket, eksempelvis disse punktene: 

  • anvendte ord og bilder 
  • plasseringen av tekst, bilder og andre elementer 
  • størrelsen og fargen på teksten og skrifttypen 

Eksempler på bruk: 

Det kan være akseptabelt at produktet som har bacon i betegnelsen ikke er laget av saltet og røkt sideflesk av svin, dersom del av betegnelsen viser hvilken del av dyret det er produsert fra. Eksempel: filetbacon eller bacon av nakke. 

Det kan være akseptabelt at et produkt som har bacon i betegnelsen ikke er laget av svin dersom del av betegnelsen sier hvilket dyr det er produsert av. Eksempel: kalkunbacon eller bacon av storfe.