Salg av mat fra eget kjøkken

Skal du bruke eget kjøkken når du skal selge mat, må du oppfylle noen tydelige krav. Her finner du mer informasjon hva du bør gjøre for å bruke ditt private kjøkken.

Publisert

Hvis kjøkkenet ditt og rutinene dine oppfyller kravene til hygienisk forsvarlig matlaging, og du har kunnskap om farer som kan oppstå ved tilberedning av mat, kan du tilberede mat for salg.  

Ting du bør tenke på før du starter: 

 • Sørg for å ha tilstrekkelig kunnskap om hygiene og mathåndtering 
 • Du må ha et kjøkken som har god nok plass
 • Hva slags type mat skal du lage? Er det snakk om vafler og kaker, eller mat med lett bedervelige ingredienser, som for eksempel vårruller? 
 • Kjøkkenet skal være enkelt å vaske og desinfisere 
 • Sørg for plass til å skille mellom privat mat og mat for salg 
 • Unngå at kjæledyr kommer inn på kjøkkenet 

Du har ansvaret for å sikre at maten er trygg 

Når du lager mat til andre er det ditt ansvar at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha lokaler og utstyr som egner seg til formålet. Du må ha kunnskap om kravene til trygg matproduksjon, og følge disse. 

 • Du har plikt til å gjøre deg kjent med gjeldende regelverk, blant annet hygieneregelverk, regelverk for internkontroll, merking mv. 
 • Det er også viktig at råvarene du benytter har god kvalitet. 
 • Råvarer og ingredienser må komme fra registrerte/godkjente produsenter eller importører. 

Utfordringer ved å bruke din private bolig til tilberedning av mat 

Når du lager mat for omsetning på ditt eget kjøkken, bør du tenke som om du var på et hvilket som helst restaurantkjøkken. Vurder alle utfordringer som setter mattryggheten i fare. Eksempler på dette er renhold og orden, kjæledyr i huset, nysgjerrige barn, kjølelagring og håndvaskmuligheter.

Andre viktige ting å ta hensyn til:

 • Sykdom i familien (diaré og/eller omgangssyke) kan føre til at virus og bakterier kommer i miljøet der maten produseres, og overføres til maten. 
 • Kjæledyr kan være en risiko fordi de kan overføre smitte til maten. Unngå derfor at kjæledyr kommer inn i lokalet der du lager mat. 
 • Du bør også vurdere om du har behov for å legge til rette for et eget rom hvor du kan jobbe uforstyrret og adskilt fra smittekilder. 

Lokaler og utstyr 

Lokaler og utstyr må være tilpasset maten du skal lage og videreselge. Det er lavere risiko tilknyttet baking av formkaker enn å selge varmretter til selskap. Det siste krever strengere rutiner for hygiene og smittefarer. 

 • Overflatene – spesielt de som kommer i kontakt med maten – på kjøkkenet skal være glatte og lette å holde rene/desinfisere. 
 • Kjøkkenet må være utformet slik at det hindrer kryssforurensning. Det vil si at det må være et skille mellom rene og urene arbeidsoppgaver (for eksempel rått og varmebehandlet kjøtt, skittent og rent utstyr mv.). 
 • Privat mat må oppbevares adskilt fra mat for salg. 
 • Du må ha nok kjølekapasitet til å holde alle lett bedervelige kjølevarer 4°C eller kaldere. 
 • Du må ha nok kapasitet til å varmebehandle og holde maten varm ved tilstrekkelig høye temperaturer. 
 • Hvis du skal kjøle ned mat, for eksempel gryteretter, skal dette gjøres så raskt som mulig for å hindre vekst av bakterier. 
 • Kjøkkenet skal være utstyrt med håndvask med flytende håndsåpe og tørkepapir. 
 • Sørg for å ha god plass til oppvask. Det er greit å bruke oppvaskmaskin til vask av utstyr og redskap. 
 • God ventilasjon gjør renholdet enklere, da det blir mindre fett og smuss på arbeidsflatene. 
 • Vask av grønnsaker må foregå på en hygienisk måte, du kan for eksempel bruke dørslag eller lignende. 
 • Et rent toalett er viktig for å hindre overføring av uønskede bakterier og virus. Husk å avslutte alle toalettbesøk med en grundig vask av hendene. 
 • Matavfall må oppbevares slik at det ikke kan forurense annen mat og slik at det ikke er tilgjengelig for skadedyr. 
 • Det er ikke tillatt å benytte privatimporterte råvarer til mat du skal selge. 

Se generelle krav til lokaler, utstyr og innredning

Vannforsyning 

Du må ha vann med drikkevannskvalitet, noe som er ivaretatt dersom du er tilknyttet et offentlig vannverk. Det må være tilstrekkelig mengde med varmt vann for vask av hender og utstyr. 

Sporbarhet 

Du må vite hvor råvarer og ingredienser kommer fra og hva du skal gjøre dersom det blir nødvendig å trekke tilbake matvarer. 

Det er ikke tillatt å benytte privatimporterte råvarer til mat du skal selge. 

Merking 

 • Forbrukerne skal få god informasjon om hva matvaren inneholder. 
 • For ferdigpakket mat skal merkingen gi nødvendig informasjon og ikke villede forbrukerne. 
 • For ikke ferdigpakket mat (for eksempel catering) er det kun krav om skriftlig informasjon om 14 bestemte allergener. Informasjon om allergener skal være tilgjengelig før kunden har kjøpt varen. 

Se generelle krav til merking av mat

Internkontroll 

Du må være sikker på at maten du lager er trygg og at kravene i regelverket er oppfylt. 

Det er viktig å ha kjennskap til hvor i produksjonsprosessen det er fare for at maten du lager kan bli helseskadelig, og hva du gjør for å forhindre det. 

Se kravene til internkontroll

Meldeplikt for serveringssteder

Før du starter med regelmessig tilbereding av mat for salg, må du registrere deg hos Mattilsynet.

Registrering av næringsmiddelvirksomhet

Du skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet om du produserer, importerer, håndterer, lagrer eller omsetter næringsmidler.

Du registrerer deg ved å bruke skjemaet "Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialer" i Mattilsynets skjematjeneste.

Skjemaet skal også brukes dersom du vil utvide aktiviteten i en allerede eksisterende virksomhet og starte med en ny aktivitet som ikke er registrert.

Mattilsynets skjematjeneste