Til hovedinnhold

Tilsetning av vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer til næringsmidler

For at du som produsent  eller importør skal ha lov til å tilsette vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler og kosttilskudd i Norge, må visse betingelser være oppfylt.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. De nasjonale utfyllende bestemmelsene
  2. Hva menes med "visse andre stoffer" i regelverket?
  3. Positivlistene inneholder vilkårene for tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer
  4. Opplysningsplikt ved tilsetning i samsvar med positivlistene
  5. Melde eller søke tillatelse ved tilsetning som ikke er i samsvar med positivlistene
  6. Utfylling og innsending av skjema
  7. Merking av berikede produkter beregnet for personer over 18 år

Forlenget saksbehandlingstid

Vi har stor mengde saker til behandling. Dette påvirker den tiden vi bruker på å registrere, validere og behandle slike saker. I spesielt kompliserte saker, eller saker der vi ikke har fått fullstendige og riktige opplysninger, kan saksbehandlingstiden bli ytterligere forlenget.