Til hovedinnhold

Godkjenning av kosttilskott

Kosttilskot er ikkje førehandskontrollerte og godkjende, slik som legemiddel må vere.

Publisert

Den som sel kosttilskott har sjølv ansvar for at produktet ikkje inneheld helsefarlege ingrediensar, og for at det blir marknadsført med lovlege påstandar.

Dei som sel kosttilskott, anten i butikk eller gjennom ei nettside, må registrere seg hos Mattilsynet.