Registrering og godkjenning av næringsmiddelverksemder

Alle som driv næringsmiddelverksemd, må registrere seg hos Mattilsynet. Produserer du animalske næringsmiddel, er hovudregelen at du skal vere godkjend av Mattilsynet. 

Fagleg oppdatert

Innhald på denne sida

  1. Registrering av næringsmiddelverksemd
  2. Godkjenning av næringsmiddelverksemd
  3. Unntak frå krav til godkjenning for produksjon av animalsk mat
  4. Registrering og godkjenning ved kortvarig sal av mat