Til hovedinnhold

Legemidler utenom apotek (LUA)

 

Mattilsynet fører tilsyn med salg av reseptfrie legemidler utenom apotek, i samarbeid med Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

Publisert

Tilsynet skal se til at salget skjer slik regelverket sier. Hensikten er å sikre trygg og sikker omsetning av legemidler.

Les mer om LUA-ordningen og hvilke regler som gjelder på DMPs hjemmeside.

Utsalgsstedet må være registrert hos Mattilsynet

Utsalgsstedet må være registrert hos Mattilsynet. 

Registrering av næringsvirksomhet.

Regelverk

Legemiddelloven

Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek