Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Kronikk: Hjem fra ferie, med rabies i bagasjen

Jeg har lyst å tegne et scenario. La meg overføre og gjenfortelle noe som nylig skjedde i Frankrike til norske forhold og vise hvordan en kostbar, komplisert og livsfarlig hendelse i Paris ville kunne artet seg i Oslo. Budskapet e... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/import_av_kjaledyr_og_konkurransedyr/Import_av_gatehunder/kronikk_hjem_fra_ferie_med_rabies_i_bagasjen.18212 Publisert 23.02.2015 | Sist endret 23.02.2015

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Lenvik kommune i Troms fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30518 Ørnfjordbotn i Lenvik kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av NRS Troms AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nød... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_lenvik_kommune_i_troms_fylke.32403 Publisert 27.09.2018 | Sist endret 27.09.2018

Flunixin vet inj, Finadyne vet inj og Tribrissen vet inj er ikke lenger tillatt til matproduserende dyr

Disse legemidlene inneholder hjelpestoffet dietanolamin. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) mener at en fullstendig MRL-vurdering av dietanolamin er nødvendig dersom dette hjelpestoffet fortsatt skal brukes i legemidler til mat... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/flunixin_vet_inj_finadyne_vet_inj_og_tribrissen_vet_inj_er_ikke_lenger_tillatt_til_matproduserende_dyr.32583 Publisert 16.10.2018 | Sist endret 17.10.2018

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2015

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2015. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/overvaaking_av_legemiddelrester_og_noen_forurensende_stoffer_i_animalsk_mat_og_landdyr_2015.30750 Publisert 08.11.2017 | Sist endret 16.05.2018

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2016

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2016. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/overvaaking_av_legemiddelrester_og_noen_forurensende_stoffer_i_animalsk_mat_og_landdyr_2016.29621 Publisert 19.02.2018 | Sist endret 16.05.2018

UV- filter MBBT (nano) og Tagetes minuta og Tagetes Patula ekstrakter og oljer (eteriske oljer) tillates for bruk i kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som regulerer tilsetning av UV- filter MBBT (nano) og de eteriske oljene Tagetes minuta og Tagetes patula i kosmetiske produkter. Disse stoffene er ikke tidligere regulert for bruk i kosmetikk ... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/uv_filter_mbbt_nano_og_tagetes_minuta_og_tagetes_patula_ekstrakter_og_oljer_eteriske_oljer_tillates_for_bruk_i_kosmetikk_og_kroppspleieprodukter.32479 Publisert 04.10.2018 | Sist endret 04.10.2018

VKM-vurdering av krom i kosttilskudd

Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere konsekvensen ved ulike maksimumsgrenser for krom i kosttilskudd. Hva er undersøkt:VKM har vurdert inntaket av krom fra kosten, øvre sikre inntaksnivåer og konse... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/vkmvurdering_av_krom_i_kosttilskudd.30128 Publisert 21.03.2018 | Sist endret 23.04.2018

Fastsettelse av Unionslisten over ny mat og krav til ny mat-søknader i norsk regelverk

En ny EU-forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.EU vedtok tre såkalte gjennomføringsforor... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/ny_mat/fastsettelse_av_unionslisten_over_ny_mat_og_krav_til_ny_matsoknader_i_norsk_regelverk.29285 Publisert 24.01.2018 | Sist endret 04.09.2018

Vurdering av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet en oversikt over relevante risikovurderinger av «andre stoffer» som brukes i Norge. Oversikten skal brukes i VKMs arbeide med å vurdere om dagens bruksmengder er trygge. VKM ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/vurdering_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler.17114 Publisert 04.12.2014 | Sist endret 06.04.2018

VKM-vurdering av molybden i kosttilskudd

Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere konsekvensen ved ulike maksimumsgrenser for molybden i kosttilskudd. Hva er undersøkt:VKM har vurdert inntaket av molybden fra kosten, øvre sikre inntaksnivåer ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/vkmvurdering_av_molybden_i_kosttilskudd.30124 Publisert 21.03.2018 | Sist endret 21.03.2018

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for konserveringsmiddel, UV- filter og hårfargestoff i kosmetikk

Fire reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg II, III, V og VI diskuteres for tiden i EU. Reguleringsforslagene er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapsk... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/forslag_til_endringer_i_kosmetikkforskriften_nye_regler_for_konserveringsmiddel_uv_filter_og_haarfargestoff_i_kosmetikk.32181 Publisert 05.09.2018 | Sist endret 11.02.2019

Mattilsynet foreslår utvidelse av kontrollområdet for bekjempelse av ILA i Rødøy og Lurøy kommuner i Nordland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på matfisklokaliteten 13124 Storstrompan i Rødøy kommune. Eier av lokaliteten er Marine Harvest AS. Lokaliteten ligger innenfor kontrollområdet for ILA som ble opprettet i Rødøy og Lurøy ko... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_foreslaar_utvidelse_av_kontrollomraadet_for_bekjempelse_av_ila_i_rodoy_og_luroy_kommuner_i_nordland.23155 Publisert 01.07.2016 | Sist endret 05.12.2016

Endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av ILA i Frøya kommune i Sør-Trøndelag

Mattilsynet opprettet i juni 2016 kontrollområde for å bekjempe ILA etter at det var påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 12394 Ørnøya og 24696 Ørnøya II i Frøya kommune. Rutinemessig prøvetaking på tre ulike lokal... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/endring_av_forskrift_om_kontrollomraade_for_bekjempelse_av_ila_i_froya_kommune_i_sortrondelag.23842 Publisert 30.09.2016 | Sist endret 05.12.2016

Mattilsynet oppretter kontrollområde for PD i Smøla, Aure, Tingvoll, Halsa, Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag

Mattilsynet har 4. april 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Smøla, Aure, Tingvoll, Halsa, Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_pd_i_smola_aure_tingvoll_halsa_hitra_froya_snillfjord_og_hemne_kommuner_i_more_og_romsdal_og_trondelag.34439 Publisert 04.04.2019 | Sist endret 04.04.2019

Villsvinpopulasjonen i Norge – konsekvenser for helse og miljø

I Norge er villsvin definert som en fremmed art, og er vurdert av Artsdatabanken til å utgjøre høy økologisk risiko. Mattilsynet og Miljødirektoratet ba VKM om denne risikovurderingen for å vurdering av potensialet for videre spre... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/villsvinpopulasjonen_i_norge__konsekvenser_for_helse_og_miljo.31325 Publisert 25.06.2018 | Sist endret 15.08.2018

Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Gildeskål og Bodø kommuner i Nordland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på matfisklokaliteten 13006 Hestholmen N i Gildeskål kommune. Eier av lokaliteten er Nova Sea AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning at det opprettes e... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_gildeskaal_og_bodo_kommuner_i_nordland.23971 Publisert 24.10.2016 | Sist endret 05.12.2016

Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Frøya kommune i Sør-Trøndelag

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 12394 Ørnøya og 24696 Ørnøya II i Frøya kommune. Eier av lokaliteten er Salmar Farming AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning at det... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_froya_kommune_i_sortrondelag.22576 Publisert 19.05.2016 | Sist endret 05.12.2016

Forskrift som fastsetter bekjempelsessone for ILA i Rødøy kommune i Nordland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på matfisklokaliteten 11076 Digermulen i Rødøy kommune. Eier av lokaliteten er Marine Harvest AS. For å hindre videre smittespredning vurderer Mattilsynet det som hensiktsmessig å opprette ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/forskrift_som_fastsetter_bekjempelsessone_for_ila_i_rodoy_kommune_i_nordland.22447 Publisert 29.04.2016 | Sist endret 05.12.2016