Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Vurdering av magnesium, kalsium og vitamin C i kosttilskudd mottatt fra VKM

Mattilsynet har mottatt vurderinger av magnesium, kalsium og vitamin C i kosttilskudd fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM). VKM-vurderingene ble overlevert Mattilsynet tirsdag 5. april. Les om vurderingene hos VKM Risikovu... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/vurdering_av_magnesium_kalsium_og_vitamin_c_i_kosttilskudd_mottatt_fra_vkm.22216 Publisert 05.04.2016 | Sist endret 10.10.2017

Trenger mer kunnskap om probiotika i kosttilskudd til de minste

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert en type probiotika i kosttilskudd til sped- og småbarn. Konklusjonen fra VKM er at det mangler langtidsstudier, og at langtidseffekter ikke kan vurder... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/trenger_mer_kunnskap_om_probiotika_i_kosttilskudd_til_de_minste.22071 Publisert 11.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Tilsyn spiseklar sjømat 2016

I ein kontroll av 85 produsentar som lagar sjømat som ikkje skal varmebehandlast før forbrukaren et den – slik som til dømes røykt fisk, fisk til sushi og kokt skaldyr - fann Mattilsynet manglar hos 6 av 10 verksemder. Kva er und... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/listeria/tilsyn_spiseklar_sjomat_2016.26394 Publisert 22.05.2017 | Sist endret 22.05.2017

Forslag til nye tillatte mineralforbindelser i kosttilskudd

En rettsakt som er under behandling i EU vil utvide listen over tillatte mineralforbindelser i kosttilskudd. Rettsakten vil tillate bruk av organisk silisium (monomethylsilanetriol) som kilde til silisium, og kalsiumfosforyloligos... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/forslag_til_nye_tillatte_mineralforbindelser_i_kosttilskudd.26190 Publisert 27.04.2017 | Sist endret 18.02.2019

Vurdering av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet en oversikt over relevante risikovurderinger av «andre stoffer» som brukes i Norge. Oversikten skal brukes i VKMs arbeide med å vurdere om dagens bruksmengder er trygge. VKM ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/vurdering_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler.17114 Publisert 04.12.2014 | Sist endret 27.11.2019

Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 2

På oppdrag fra Mattilsynet risikovurderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) «andre stoffer» som brukes i Norge. «Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og min... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurderinger_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_del_2.21958 Publisert 01.03.2016 | Sist endret 12.08.2019

Risikovurdering av "andre stoffer" i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 3

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått i oppdrag av Mattilsynet å foreta risikovurderinger av «andre stoffer» som brukes i kosttilskudd og andre næringsmidler i Norge. Mattilsynet vil bruke risikovurderingene som grunn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurdering_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_del_3.23042 Publisert 27.06.2016 | Sist endret 12.08.2019

Risikovurdering av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 1

Mattilsynet tar nå grep for å gjøre regelverket som omfatter kosttilskudd enklere for bransjen, og mer oversiktlig for forbrukeren. Fundamentet for en slik oppdatering av regelverket er risikovurderinger Vitenskapskomiteen for Mat... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurdering_av_andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_del_1.20990 Publisert 20.11.2015 | Sist endret 12.08.2019

Risikovurdering av betakaroten i kosttilskudd

I en ny risikovurdering utført på oppdrag for Mattilsynet foreslår Vitenskapskomiteen fra mattrygghet (VKM) en tentativ øvre trygg grense for betakaroten tilsatt for eksempel i kosttilskudd, på 4 milligram per dag. Mattilsynet sk... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurdering_av_betakaroten_i_kosttilskudd.17628 Publisert 19.01.2015 | Sist endret 07.06.2019

Risikovurdering av folsyre i kosttilskudd

Det er ikke grunnlag for å endre det eksisterende øvre inntaksnivået for folsyre. Dette konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med i en risikovurdering utført på oppdrag fra Mattilsynet. Mattilsynet skal vurdere om d... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/risikovurdering_av_folsyre_i_kosttilskudd.17925 Publisert 29.01.2015 | Sist endret 07.06.2019

Revisjon av nasjonal maksimumsgrense for fluorid i kosttilskudd

Mattilsynet vurderer å fastsette nasjonale maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskuddforskriften hvor maksimumsgrenser ikke allerede er etablert per 30. mai 2017. Minimums- og maksimumsgrenser for innhold av vitami... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/revisjon_av_nasjonal_maksimumsgrense_for_fluorid_i_kosttilskudd.34143 Publisert 08.03.2019 | Sist endret 30.08.2019

Revidering av regler for offentlig kontroll av animalske produkter

Mattilsynet har laget utkast til ny forskrift om offentlig kontroll av animalsk produksjon av mat. Mattilsynet har også laget utkast til forskrift som gjennomfører endringer i Forordning (EF) nr. 2074/2005 som i norsk rett er imp... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/revidering_av_regler_for_offentlig_kontroll_av_animalske_produkter.36606 Publisert 29.10.2019 | Sist endret 13.12.2019

Ny rettsakt for barnemat

I forbindelse med revisjonsarbeidet som foregår på særnær-området (forordning (EU) nr. 609/2013) har EU utarbeidet et forslag til ny rettsakt for barnemat. Utkastet er til juridisk gjennomlesning i EU og skal deretter på høring i ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/barnemat/ny_rettsakt_for_barnemat.19303 Publisert 29.05.2015 | Sist endret 14.02.2019

Nordisk kontroll av glutenfrie produkter

I prosjektet "Nordisk projekt om kontrol af glutenfri produkter” har Mattilsynet sammen med Fødevarestyrelsen i Danmark, Livsmedelsverket i Finland og Livsmedelsverket i Sverige ført tilsyn med glutenfrie produkter i de fire lande... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/glutenfrie_produkter/nordisk_kontroll_av_glutenfrie_produkter.35356 Publisert 26.06.2019 | Sist endret 22.07.2019

Overvåknings og kontrollprogram: Kosttilskudd 2017

Mattilsynet og Tollvesenet fant innhold av narkotika, anabole steroider, svært høyt koffeininnhold og reseptpliktige legemidler da vi analyserte 70 prøver med kosttilskudd kjøpt via utenlandske nettbutikker. Flere av funnene kan v... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/overvaaknings_og_kontrollprogram_kosttilskudd_2017.30523 Publisert 23.04.2018 | Sist endret 07.03.2019

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg i Alta kommune i Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune i Finnmark fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning a... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_infeksios_lakseanemi_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_alta_kommune_i_finnmark_fylke.37072 Publisert 11.12.2019 | Sist endret 12.12.2019

Påvist ILA ved oppdrettsanlegg i Lavangen kommune

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 20576 Kvanntoneset i Lavangen kommune i Troms fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_lavangen_kommune.36452 Publisert 08.10.2019 | Sist endret 08.10.2019

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Hordaland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14040 Krigsholmen i Austevoll kommune i Hordaland. Lokaliteten drives av Austevoll Melaks AS.Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i område... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_austevoll_kommune_i_hordaland.35265 Publisert 26.06.2019 | Sist endret 27.06.2019

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Bømlo kommune i Hordaland

Det er påvist ILA (infeksiøs lakseanemi) på sjølokaliteten 11530 Gissøysundet S i Bømlo kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av Bremnes Seashore AS. Alle aktører som er knyttet til oppdrettsvirksomhet eller andre som ferd... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_bomlo_kommune_i_hordaland.27321 Publisert 16.08.2017 | Sist endret 16.08.2017

Endringer i reglene om importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler fra Japan: Oppdatert innførselsdokument

Innførselsdokumentet som har vært brukt ved import av animalske produkter fra Japan er kun ment for ikke-animalske produkter. Derfor har EU-kommisjonen endret regelverket ved å henvise til et innførselsdokument som kan benyttes fo... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/endringer_i_reglene_om_importbetingelser_for_forvarer_og_naeringsmidler_fra_japan__oppdatert_innforselsdokument.18419 Publisert 06.03.2015 | Sist endret 06.03.2015