Registrering og melding når du produserer eller importerer kosmetikk

Her finn du reglane om registrering og melding som gjeld for verksemda di når du produserer eller importerer kosmetikk.

Publisert

Innhald på denne sida

  1. Produsere eller importere kosmetikk
  2. Produsere eller importere tatoverings- og injeksjonsprodukt
  3. Melde inn kosmetiske produkt i EU-portalen CPNP

Det er inga godkjenningsordning for kosmetikk og kroppspleieprodukt i Noreg. Det er importørane og dei norske produsentane som er ansvarleg for at dei følgjer regelverket når dei plasserer kosmetiske produkt på den norske marknaden. Mange som tilbyr kosmetikk på den norske marknaden må likevel registrere verksemda si hos Mattilsynet, og enkelte må i tillegg melde inn produkta til eit sentralt EU-register for kosmetikk.

Med import meInes varestrøm inn til EU/EØS området