Mattilsynets hovedprioriteringer innen kosmetikk- og kroppspleieprodukter i 2024

Dette er hovedmålene for det risikobaserte tilsynet for området kosmetikk- og kroppspleieprodukter i 2024. I tillegg til disse, vil Mattilsynet, som vanlig, ivareta løpende oppgaver, blant annet hendelser, prøvetaking og oppfølging av bekymringsmelding.  

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Virksomhetene etterlever kravene til merking, markedsføring og effekt av solkrem
  2. Mattilsynet skal bidra til at virksomheter ikke markedsfører kosmetiske produkter med ulovlige påstander
  3. Mattilsynet skal bidra til at virksomheter ikke selger kosmetiske produkter med ulovlig innhold eller mangelfull merking

Mattilsynet skal til enhver tid prioritere ressursene sine der sannsynligheten for regelbrudd og konsekvensene av disse er størst. Med dette som utgangspunkt velger Mattilsynet hvert år ut noen områder som blir prioritert både i veiledningsarbeid og utøvende tilsyn.