Presse

Mattilsynet har pressevakt mesteparten av døgnet.

Mediehenvendelser

Telefon: 469 12 910
E-post: pressevakt@mattilsynet.no

Tilgjengelig: kl. 08.00-22.00 (ikke send SMS).
Etter arbeidstid og i helger besvares kun hastesaker.

Andre henvendelser

Kontakt Mattilsynet