Til hovedinnhold

Dette kan du ta med deg av mat og drikke fra utlandet

Mat og drikke fra andre land kan bringe med seg smitte til norske dyr og mennesker. For å hindre at slik smitte skjer, er det egne regler for import av mat og drikke. Hvilke regler som gjelder avhenger av hvilket land/område du vil ta slike varer fra. Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder.

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Fra EU/EØS
  2. Færøyene, Grønland og Svalbard
  3. Land utenfor EU/EØS

Smitte i mat og matavfall, for eksempel ved at ville dyr spiser matrester kastet i søppeldunker, kan få store konsekvenser for dyr og mennesker i Norge. Afrikansk svinepest er et eksempel på en sykdom som kan komme til Norge via innførsel av mat fra andre land. Det finnes flere eksempler på at denne sykdommen har blitt spredt ved at ville eller tamme svin har fått tilgang på matavfall som mennesker har kastet. Dersom denne sykdommen blir påvist i Norge vil tiltakene vi innfører også berøre deg som til vanlig ikke jobber med, eller er i kontakt med svin.