Til hovedinnhold
Rapport

Veterinær grensekontroll sjømat 2019

I 2019 ble 129 stikkprøver av sjømat fra land utenfor EU/EØS undersøkt for fremmedstoff, bakterier, antibiotikaresistens og matsminke i overvåkingsprogrammet Veterinær grensekontroll sjømat.

Publisert
Hva ble undersøkt?

 Importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området (129 prøver totalt)

Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?

Fremmedstoff, bakterier, antibiotikaresistens og matsminke.

Hva fant vi?

Resultatene viser at sjømat som ble importert til Norge i 2019 var trygg og av god kvalitet.

  • Totalt ble 116 prøver analysert for tungmetallene kadmium, kvikksølv, bly og arsen. Av disse var det kun én prøve om var over grenseverdien. Det var i en type barrakuda, hvor det ble funnet for høyt nivå av kvikksølv.
  • Det ble ikke påvist noen sykdomsfremkallende bakterier som Salmonella eller Vibrio. Det ble påvist listeriabakterier i én prøve, men konsentrasjonen var langt under grenseverdi. Det ble ikke funnet antibiotikaresistente bakterier i de to prøvene av oppdrettsarter som ble undersøkt for dette.
  • To prøver av tunfisk ble analysert for karbonmonoksid, men ingen av disse hadde forhøyet innhold. Karbonmonoksid, som er ulovlig å tilsette i mat, brukes for å gi tunfisk en fin rødfarge selv etter lang lagringstid, såkalt matsminke.
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet (HI)

Fil
Rapport_ Veterinær grensekontroll sjømat 2019 (PDF)