Nye felles rutiner for forhåndsmelding ved søknad om helsesertifikat

Publisert

Mattilsynet har tidligere brukt rekvisisjoner som grunnlag for utstedelse av sertifikater for noen varegrupper. Vi går 12. februar 2024 over til et felles system for forhåndsmelding for en rekke varegrupper.

Rutinen er allerede iverksatt for varer til Storbritannia, men den iverksettes også nå for eksport til alle andre tredjeland.

Det er krav om forhåndsmelding ved eksport av følgende varegrupper:

 • meieriprodukter,
 • kjøttprodukter,
 • vann,
 • vin,
 • brød, 
 • egg,
 • kosttilskudd,
 • tilsetningsstoffer,
 • animalske biprodukter,
 • fôr, 
 • ikke-konforme næringsmidler og -fôrvarer

Det er derfor viktig at du som eksportør gjør deg kjent med den nye rutinen for hvordan du søker om helsesertifikat med forhåndsmelding