Til hovedinnhold

Endring av helsesertifikatene som benyttes ved import av landdyr og avlsmateriale derav - endring av forordning (EU) 2021/403

Publisert

1. mars 2024 fastsatte Mattilsynet endringer i forskriften som inneholder helsesertifikater som skal benyttes ved import av landdyr og avlsmateriale av disse fra tredjestater. Forordning (EU) 2024/351 gjør flere endringer til forordning (EU) 2021/403, i hovedsak oppdateres regelverkshenvisninger. Endringene trådte i kraft med en gang.

Endingene som gjøres til forordning (EU) 2021/403, ved forordning (EU) 2024/351 er

 • justering av artikkel 14 i rettsakten og helsesertifikatmalene i vedlegg II. Dette gjøres for å justere grupperingen av helsesertifikatene i forhold til arter innen hovdyr
 • artikkel 15 inneholder regler om helsesertifikater som skal brukes ved innførsel til unionen og transitt gjennom unionen av hester. Ettersom forordning (EU) 2020/692 ikke inneholder regler for transitt må nevnte helsesertifikater fjernes fra vedlegg II kap. 14 og 15 i forordning (EU) 2021/403. Det vises videre til at helsesertifikatet vedlegg II kap. 12 skal benyttes ved transitt av hester. Dette krever en justering av nummeringen i art. 15
 • forordning (EU) 2023/119 art. 21 om identitetsmerking av hovdyr er endret og dette krever en justering av helsesertifikatene nevnt i 2021/403 art. 14 og 16 (vedlegg II kap. 1 til 12 og 19 til 22)
 • artiklene 20 og 24 i 2021/403 dekker helsesertifikater for avlsmateriale for visse hovdyr, og det er nødvendig å samkjøre opplistingen i artiklene med navnene på sertifikatene i vedlegg II kap. 39 til 68
 • ved at direktiv 96/23/EF er opphevet, og erstattet av forordning (EU) 2022/2292 artikkel 29, må henvisningen til denne i helsesertifikatene i vedlegg II kapittel 1 til 68 oppdateres. Det samme må gjøres for henvisningen til vedtak 2011/163/EU, som erstattet av forordning (EU) 2021/405
 • vedlegg II kap. 4, 4a og 5 (2021/403) justeres på grunn av en endring i forordning (EU) 2020/692, der informasjon om hvor sauer har oppholdt seg før import til EØS-området skal føres i felt II.2.12 og -13
 • endring til vedlegg XI av forordning (EU) 2020/692 krever en videre justering av helsesertifikatene i vedlegg II kapittel 12 og 13 i forordning (EU) 2021/403. Dette omfatter hester og sykdommer og samkjøring av krav med helsesertifikatet
 • endring av navnene på internasjonale konkurransene for hester, som medfører et behov for å oppdatere helsesertifikatet i kapittel 17 til vedlegg II i forordning (EU) 2021/403, som gjelder særregler for hester som skal gjeninnføres til EØS-området innen 90-dager
 • endring i helsesertifikatet i kapittel 18 til vedlegg II (2021/403) for å inkludere Bahrain og Saudi Arabia i listen over godkjente stater i forbindelse med gjeninnføring og lettelsene denne gir
 • endring av punkt II.2.2 til helsesertifikatene i kapittel 12, 13, 16, 17 og 18 til vedlegg II (2021/403) ettersom det ikke er nødvendig å ha med et punkt om krav til notifisering om at hester kommer fra godkjente områder og soner. Denne informasjonen går frem av autorisasjonen for å kunne importere til EØS-området
 • på grunn av en endring av forordning (EU) 2020/692 artikkel 73 og vedlegg XXI når det gjelder godkjenningsordningen for kenneler/sentre som sender forsendelser med hunder, katter og ildre til EØS-området, hva angår tidsfrister og behandlingen for Echinoccocus multilocularis, må kapittel 38 i vedlegg II (2021/403) endres
 • helsesertifikatene i kapittel 39, 42, 48 og 50 i vedlegg II (2021/403) endres for å ta høyde for endringer i forordning (EU) 2020/686 artikkel 2, vedlegg II og III, når det gjelder avlsmateriale fra storfe, sauer og geiter
 • helsesertifikatene i kapittel 39, 42, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57 og 58 i vedlegg II (2021/403) endres for å ta høyde for endringen av artikkel 73 i forordning (EU) 2020/692 angående vaksinering for munn- og klovsyke
 • helsesertifikatene i kapittel 42 og 50 til vedlegg II (2021/403) endres for sikre en riktig gjengivelse av kravene i forordning (EU) 2020/686 når det gjelder kravene til sæd til produksjon av embryoer
 • helsesertifikatene i kapittel 48 til vedlegg II (2021/403) endres for å ta høyde for endringen av forordning (EU) 2020/692 vedlegg X når det gjelder krav til oppholdsperioden på opprinnelsesvirksomheten for ukastrerte sauer (hanndyr) når det gjelder epididymitis hos sauer
 • helsesertifikatene i kapittel 54 til vedlegg II (2021/403) endres for å ta høyde for endringer i forordning (EU) 2020/686 vedlegg II og III, vedrørende prøvetaking for klassisk svinepest hos svin
 • helsesertifikatene i kapittel 56 og 63 til vedlegg II (2021/403) endres for å ta høyde for endringer i forordning (EU) 2020/686 artikkel 2 om avlsmateriale fra svin
 • helsesertifikatene i kapittel 59, 63, 66 og 67 til vedlegg II (2021/403) endres for å ta ut punkter vedrørende sykdommer i avlsmateriale for hester ettersom dette er tatt høyde for i godkjenningen av staten som produktet sendes fra
 • helsesertifikatet i kapittel 59 til vedlegg II (2021/403) endres for å ta høyde for en endring i forordning (EU) 2020/686 vedrørende tilsetningen av antibiotika til sæd fra hester
 • helsesertifikatene i kapittel 63, 64 og 65 til vedlegg II (2021/403) endres for å ta høyde for reglene om prøvetaking for infeksiøs anemi hos hest (equine infectious anemia - EIA) som ligger i forordning (EU) 2020/686
 • helsesertifikatet i kapittel 68 til vedlegg II (2021/403) endres for å ta høyde for endringen av forordning (EU) 2020/692 som omhandler lister over godkjente stater utenfor EØS, territorier eller soner med godkjente virksomheter for forsendelser med sæd, occocyter og embryoer fra landdyr som holdes på avgrensede virksomheter
 • det gjøre noen små språklige- og nummereringsrettelser i sertifikatene i vedlegg III.

Det er også gitt en overgangsperiode der man kan bruke de gamle utgavene av sertifikatene frem til 15. november 2024, så lenge de er utstedt senest 15. august 2024.

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.