Til hovedinnhold

Endring av reglene om import av sopp og bær fra noen stater utenfor EØS-området - endring av forordning (EU) 2020/1158

Publisert

6. februar 2024 fastsatte Mattilsynet endringer i reglene for importkontroll av sopp og bær på grunn av ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl i 1986. Forordning (EU) 2024/256 legger til flere produkter i listen over hva som skal kontrolleres, og det er gjort klargjøringer i forordningsteksten. Endringene trer i kraft 7. februar 2024.

Forordning (EU) 2020/1158 gir kontrollregler for sopp og bær fra bestemte stater utenfor EØS-området for å sikre at produktene ikke inneholder radioaktivt cesium (Cs-137) over tillatt grenseverdi. Denne rettsakten er endret av forordning (EU) 2024/256.

Endringsrettsakten justerer forordning (EU) 2020/1158. på følgende områder:

  • legger til flere varenummer for sopp, ettersom den oppdaterte tolltariffen inneholder flere nye varenummer for sopp,
  • presisering av varegruppene i vedlegg II, slik at alle produkter som inneholder sopp eller bær av familien Vaccinium blir inkludert i denne kontrollen,
  • flere produktgrupper tas inn for å sikre at kontrollregimet dekker alle produkter som det kan være en risiko for radioaktivforurensning ved,
  • det er etablert en overgangsordning for de nye produktene på listen i vedlegg II, der de kan tas inn uten de nødvendige papirene frem til 7. mars 2024,
  • det er tatt inn en regel der produkter som inneholder 20 % eller mer av en eller flere av produktene listet i vedlegg II, også skal kontrolleres for radioaktivitet. Dette omfatter konfekt, sjokolade og bakevarer,
  • det er nødvendig å oppdatere artikkel 4 med oppdaterte regelverkshenvisninger for sertifikatene som skal brukes,
  • det har falt ut en fotnote for artikkel 3, som nå settes inn for å forklare anvendelsen av grenseverdiene for radioaktivitet.

Det er også gitt en overgangsbestemmelse for de nye produktene i vedlegg II, der de kan importeres uten de nødvendige dokumentene frem til 7. mars 2024.

I norsk rett vil nevnte endringer gjennomføres i forskrift 24. august 2020 nr. 1675 om særlige importbetingelser for næringsmidler og fôrvarer i forbindelse med ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl.

Endringen av forordning (EU) 2020/1158 trer i kraft 7. februar 2024.

Se Tsjernobylforskriften - justering 2024/256 (PDF)

Kontaktinformasjon
Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.