Transport av reptiler

Dette må du tenke på når det gjelder transport av reptiler.

Publisert
  • Reptiler skal ikke sendes som pakkepost.
  • Du må transportere dyrene på en måte som belaster dem minst mulig.
  • Unngå for høye eller lave temperaturer, uttørking, for dårlig lufttilgang, uvøren håndtering og rømming.
  • Dyrene må være friske og i en tilstand ellers som gjør det forsvarlig å gjennomføre hele transporten.
  • Du må planlegge reisen slik at den blir kortest mulig.
  • Under reisen skal dyrene ha nødvendig tilsyn og stell.
  • Reptiler bør transporteres i egnede og rømningssikre bokser med polstring og god lufttilgang. Flyselskapene har vanligvis egne regler for hvordan transportkassene skal være.

Fremmede eller trua dyrearter

Som regel må du ha tillatelse fra Miljødirektoratet for å kunne innføre fremmede organismer, inkludert reptiler. Det gjelder ikke de 19 reptilartene det er lovlig å innføre. Les mer om innførsel av fremmede organismer hos Miljødirektoratet.