Dokumentasjon som skal følge dyret

Disse dokumentene skal følge dyret ved innførsel til Norge:

Publisert
  • Identifikasjonsdokument utstedt av autorisert veterinær i avsenderlandet. Dokumentet er gyldig i 10 dager.
  • Arts- og opprinnelsesdokument (se under).

Last ned skjema: Modell for helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning av fem eller færre fugler, kaniner, gnagere, reptiler eller amfibier til Norge fra alle stater (PDF)

Arts- og opprinnelsesdokument

Ved innførsel må reptiler følges av skriftlig dokumentasjon som viser Mattilsynet og andre at dyret/dyrene som innføres tilhører en av de lovlige artene. Dokumentasjonen må også vise at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap. Dokumentasjonen skal være underskrevet av selgeren.

Du må være forberedt på å legge fram dokumentasjonen for Mattilsynet når du innfører dyret.

Mattilsynet har et skjema som alle bør bruke for å oppfylle dokumentasjonskravet.

Last ned skjema: Arts- og opprinnelsesdokument for eksotiske dyr (PDF)

Du bør fylle ut skjemaet så fullstendig som mulig og legge ved et tydelig bilde av dyret.

I tillegg til skjemaet bør importøren ha en kontrakt eller attest som viser

  • hvilken dyrebutikk, grossist eller oppdretter dyret er kjøpt av
  • hvilken art dyret tilhører
  • at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap

Ta også med eventuelle andre dokumenter som viser hvilken art dyret tilhører og hvor dyret stammer fra.