Til hovedinnhold

Viral hemoragisk septikemi (VHS)

Utbrudd i 2007 og 2008

Norge mistet fristatus for VHS i 2007 og 2008 i et avgrenset område i Storfjorden på Sunnmøre etter flere sykdomsutbrudd på regnbueørret. Påvisningen i 2007 var den første i Norge siden 1974 og den første i saltvann.

Etter omfattende bekjempelses- og overvåkningsarbeid fikk Norge tilbake fristatusen juli 2012.

Varsle om listeført sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med en gang ved:

  • grunn til mistanke om listeført sykdom
  • påvising av listeført sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i denne listen), eller sekundært bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Om sykdommen

Viral hemoragisk septikemi (VHS) er en virussykdom som hovedsaklig rammer regnbueørret, men den er også sett hos en rekke andre fiskearter.

Norge har fristatus for fiskesykdommen VHS (viral hemoragisk septikemi) med unntak av grenseområdet mot Russland (Grense Jacobselv og Pasvik).

Symptomer

Hemoragisk septikemi betyr at viruset gir uttalte blødninger og spredning i organismen via blodet. Akutt sjukdom arter seg ved høy dødelighet, blødninger i hud, muskulatur og indre organer, anemi, utstående øyne og utspilt buk. Ved inspeksjon av merder ser man at angrepet fisk utfører ukontrollerte spiralbevegelser, ofte ved vannoverflata. Disse kalles ”svimere”.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

VHS-viruset gir ikke sykdom på mennesker.