Skip to main content

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Tysnes, Kvinnherad, Stord og Fitjar kommuner, Vestland

Publisert

Mattilsynet har 22. februar 2024 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Tysnes, Kvinnherad, Stord og Fitjar kommuner, Vestland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 25895 Flornes i Tysnes kommune i Vestland. 

ILA ble i april 2023 påvist på lokalitet 25895 Flornes i Tysnes kommune i Vestland.  

Anleggene i vernesonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 22. februar 2024. 

Vernesonen oppheves og det etableres en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Tysnes, Kvinnherad og Stord kommuner, Vestland”.


Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriften, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet, dvs. 22. februar 2025. 

Tilhørende dokumenter

Fastsettelsesdokument- opphevelse av vernesone for ILA i Tysnes, Kvinnherad, Stord og Fitjar kommuner, Vestland

Endringsforskrift – opphevelse av vernesone for ILA i Tysnes, Kvinnherad, Stord og Fitjar kommuner, Vestland

Kart - ILA restriksjonssone for Tysnes, Kvinnherad og Stord kommuner, Vestland


Kontaktinformasjon


Rådgiver Lina Eide Hustvedt, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 49


Fagrådgiver Synnøve Hodneland, Mattilsynet Region Sør og Vest, avdeling akvakultur, tlf.: 22 77 89 81