Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Flatanger og Nærøysund kommuner, Trøndelag

Publisert

Mattilsynet har 8. juli 2024 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Flatanger og Nærøysund kommuner, Trøndelag, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 35477 Makrellskjæret i Flatanger kommune i Trøndelag.

ILA ble i oktober 2023 påvist på lokalitet 35477 Makrellskjæret i Flatanger kommune i Trøndelag.

Anleggene i vernesonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 8. juli 2024.

Vernesonen oppheves og det etableres en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Flatanger kommune, Trøndelag”.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriften, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet, dvs. 8. juli 2026.

Tilhørende dokumenter

Fastsettelsesdokument- opphevelse av vernesone for ILA Flatanger og Nærøysund kommuner, Trøndelag

Endringsforskrift - opphevelse av vernesone for ILA i Flatanger og Nærøysund kommuner, Trøndelag

Kart - ILA restriksjonssone Flatanger kommune, Trøndelag

Kontaktinformasjon

Rådgiver Solveig Strand Johnsen, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 84 36

Seniorrådgiver Mette Kristin Moen, Mattilsynet Region Midt, avdeling Namdal – Namsos, tlf.: 22 77 91 81